อุบลฯ พบผู้ป่วยโรคหัวใจในไทยเพิ่มต่อเนื่อง

ที่มา: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี


อุบลฯ พบผู้ป่วยโรคหัวใจในไทยเพิ่มต่อเนื่อง thaihealth


แฟ้มภาพ


การใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยง และละเลยการดูแลสุขภาพเท่าที่ควร โดยเฉพาะการพักผ่อนไม่เพียงพอ การไม่ค่อยสนใจออกกำลังกาย เผชิญกับความเครียดไม่เลือกเวลาและสถานที่ และที่สำคัญคือ การเลือกรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมา


          นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงสถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2555 -2558 พบอัตราการตายของประชาชนไทยเท่ากับ 28.92 ต่อประชากร 100,000 คน ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียทรัพยากรในวัยทำงาน ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เกิดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุข พบว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคหัวใจ ประมาณ 7,000 ล้านบาทต่อปี


          นพ.ดนัย กล่าวต่ออีกว่า ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุของการเกิดโรคส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพของปัจเจกบุคคล ซึ่งโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ร้อยละ 80 ปัจจัยหลักที่ทำให้อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คือ การใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยง และละเลยการดูแลสุขภาพเท่าที่ควร โดยเฉพาะการพักผ่อนไม่เพียงพอ การไม่ค่อยสนใจออกกำลังกาย เผชิญกับความเครียดไม่เลือกเวลาและสถานที่ และที่สำคัญคือ การเลือกรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมา เช่น โรคอ้วน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น หากเราดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหัวใจอย่างเคร่งครัด ก็จะช่วยยืดชีวิตได้มากกว่าการรักษาโรคถึง 4 เท่า โดยมีวิธีการง่ายๆ ดังนี้


          1. การออกกำลังกาย โดยกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย 30นาที 5 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ให้ร่างกายได้มีกิจกรรมเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน เช่น การเล่นกิจกรรมกลางแจ้งกับเด็กๆ เตะฟุตบอล การทำสวนที่บ้าน การทำงานบ้านและเรียกให้ลูกๆมีส่วนร่วมในการทำงานบ้านด้วย การขี่จักรยานไปทำงาน การใช้บันไดขึ้น-ลงแทนการใช้ลิฟท์ เป็นต้น


          2. รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพหัวใจการรับประทานผักและผลไม้สามารถป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ หลีกเลี่ยงการบริโภคขนมหวาน ขนมกรุบกรอบ น้ำอัดลม ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย และบริโภคเกลือไม่เกิน 1ช้อนชาต่อวัน


          3. งดสูบบุหรี่ และหลีกเลี่ยงการสูดดมควันบุหรี่มือสอง สามารถลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้


          4. รู้ค่าความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดของตนเองโดยการตรวจสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจวัด ความดันโลหิต โคเลสเตอรอล ระดับน้ำตาลในเลือด น้ำหนักตัวและค่าดัชนีมวลกาย (BMI)


          ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดวันรณรงค์หัวใจโลก ให้สอดคล้องกับสากลเป็นวันที่ 29 กันยายน ของทุกปี สำหรับปีนี้ (2560) ใช้ประเด็นรณรงค์หัวใจโลก คือShare The Power : แบ่งปันพลังใจ เน้นให้ทุกคนมาร่วมแบ่งปันวิธีสร้างพลังให้หัวใจของคุณและบันดาลใจให้ผู้คนอีกหลายล้านคนทั่วโลกมีสุขภาพหัวใจที่แข็งแรง ตามแนวทางการเพิ่มพลังให้ชีวิต ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ