อึ้ง!วัยรุ่นไทยท้องไม่พร้อมปีละ 7 หมื่นคน

 

 

อึ้ง!วัยรุ่นไทยท้องไม่พร้อมปีละ7หมื่นคน

 

อึ้ง! วัยรุ่นไทยตั้งครรภ์ปีละ 7 หมื่นคน สาเหตุหลักเกิดจากการท้องไม่พร้อม ด้าน ร.ร.อาชีวศึกษานำร่องติดตั้งตู้ถุงยางในสถาบัน หวังลดปัญหา

มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาและการป้องกันเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการการพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน” ระหว่าง สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กรมควบคุมโรค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีหญิงตั้งครรภ์อายุต่ำกว่า 18 ปี หรือคุณแม่วัยรุ่นปีละกว่า 70,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 ต่อปี ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่จบการศึกษาระดับ ม.ต้น และเมื่อเก็บข้อมูลตามโรงพยาบาลต่างๆ พบว่า ประมาณ 70% ของแม่วัยรุ่นเกิดจากปัญหาท้องไม่พร้อม ส่งผลต่อเนื่อง ทั้งด้านสังคมและด้านสุขภาพของแม่วัยรุ่นและทารก โดยสาเหตุของการตั้งครรภ์เกิดจากการลืมกินยาคุมกำเนิด ใช้วิธีนับระยะปลอดภัย หลั่งภายนอก หรือไม่คิดว่าจะมีเพศสัมพันธ์ ทั้งนี้ ต้นเหตุที่แท้จริงเกิดจากเยาวชนไม่ได้รับข้อมูลและการเรียนรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ที่ถูกต้องและเพียงพอ

“ที่น่าห่วงคือวัยรุ่นจำนวนมากใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน ซึ่งเป็นยาอันตรายต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร และใช้ได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน รวมถึงไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้ ซึ่งช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเยาวชนเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง ขณะที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กำลังเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มอายุที่น้อยลง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องป้องกันและแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการรณรงค์เรื่องการเคารพเพศตรงข้าม การมีความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมทางเพศของตนเองทั้งชายและหญิง และการให้ความรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย” นพ.สมศักดิ์ กล่าว

ด้าน ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการนี้ ได้อบรมสร้างเสริมความรู้ ทักษะ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษา แก่ครูผู้สอน และแกนนำเยาวชนของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนไปแล้ว 1,000 คน จาก 195 แห่งในทุกภูมิภาค และมีบางแห่งต้องการติดตั้งตู้ถุงยางอนามัยในสถาบัน เพื่อเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันปัญหาเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย ซึ่งสมาคมสนับสนุนการดำเนินการ เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา โดยจะประเมินผลว่าการติดตั้งตู้ถุงยางอนามัยสามารถลดความเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย เช่น ท้องไม่พร้อม การติดเชื้อกามโรค และเอชไอวี ได้หรือไม่ ก่อนจะพิจารณาปรับปรุงหรือขยายผลต่อไป

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 4 สสส. กล่าวว่า การติดตั้งตู้ถุงยางอนามัยในสถานศึกษา เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมทางสังคมให้สอดรับมาตรการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย เพราะไม่สามารถปฏิเสธได้ว่านักเรียน นักศึกษาประมาณ 20% มีเพศสัมพันธ์แล้วและต้องดูแล อย่างไรก็ตาม ต้องดำเนินการนำร่องเฉพาะในสถานศึกษาที่พร้อม และทำความเข้าใจกับทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียนแล้ว

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Shares:
QR Code :
QR Code