อำเภอสารภีจัดงานเกษตรปลอดสารพิษ

ชูสร้างงาน-เกิดรายได้

อำเภอสารภีจัดงานเกษตรปลอดสารพิษ 

           นายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภี จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 15-16ม.ค.2553 อ.สารภี พร้อมด้วยหน่วยงานและเกษตรกรในพื้นที่ ได้กำหนดจัดงาน “อำเภอสารภี มีพืชอาหารปลอดภัย” ขึ้นที่บริเวณแปลงสาธิตพืชผักปลอดภัยกลุ่มมงคลวนาราม ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี ภายใต้แนวคิด “พืชอาหารสารภีปลอดสารพิษ พิชิตความยากจน บนพื้นฐานความพอเพียง”ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ที่ได้สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอสารภี ปลูกพืชปลอดสารพิษทั้งในพื้นที่เกษตรและริมทางรถไฟ โดยเจรจากับการทางรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ปรากฏว่าได้ผลดีอย่างมาก สร้างรายได้ให้เกษตรกร ขณะที่ รฟท. ไม่ต้องเสียเงินค่าถากถางวัชพืช กลายเป็นทิวทัศน์ข้างทางที่สวยงามให้แก่ผู้โดยสาร

 

          โดยขณะนี้มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการ 365 ราย พื้นที่การผลิต 621 ไร่ ใน 12 ตำบล มีผู้ยื่นของรับรองมาตรฐานอาหารเชียงใหม่ปลอดภัยจำนวน 172 ราย

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

update: 04-01-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: อภิชัย วรสิทธิ์ขจร

 

Shares:
QR Code :
QR Code