อาหารทะเลไม่สะอาดเสี่ยงท้องเสีย

 

สธ. สมุทรปราการ เตือนประชาชนบริโภคอาหารทะเลสดใหม่ ปรุงสุกเสมอ เพราะช่วงหน้าร้อนเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารเติบโตเร็ว อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารได้

นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ได้ออกเตือนประชาชนกินอาหารทะเลที่สดใหม่ ไม่ปนเปื้อนสารเคมีและปรุงสุกเสมอในช่วงหน้าร้อน อาหารทะเลเป็นเมนูยอดฮิต แต่อุณหภูมิที่สูงในช่วงหน้าร้อนทำให้เชื้อจุลินทรึย์ที่อยู่ในอาหารทะเลเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว อาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินอาหาร

ดังนั้น การเลือกรับประทานอาหารทะเลที่สะอาด ปลอดภัย ควรเลือกร้านอาหารที่ได้รับป้ายมาตรฐาน ร้านอาหารสะอาด หากผู้บริโภคต้องการซื้ออาหารทะเลมาปรุงเองที่บ้าน ต้องคำนึงความสดและความสะอาด หรือเลือกซื้อจากตลาดที่ผ่านเกณฑ์ที่มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ

ที่สำคัญไม่ควรรับประทานอาหารทะเลดิบๆ โดยต้องปรุงอาหารให้ถูกสุขลักษณะก่อนรับประทานด้วยการใช้ความร้อนให้อาหารสุกอย่างทั่วถึง ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารด้วยสบู่และน้ำสะอาด และภาชนะสำหรับใส่อาหารต้องสะอาดมีฝาปิดให้มิดชิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและแพร่กระจายของเชื้อโรค

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code