อาหารดูแลสุขภาพ เทรนด์นิวนอร์มัล

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ 


อาหารดูแลสุขภาพ เทรนด์นิวนอร์มัล thaihealth


แฟ้มภาพ


ทุกคนต่างทราบดีว่าการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ต้องเป็นไปตามหลักโภชนาการมากกว่าหลักตามใจปาก และด้วยอาหารที่มีอยู่มากมาย บวกกับกระแสรักสุขภาพในกลุ่มผู้บริโภคทั่วโลก ทำให้มีเทรนด์การดูแลสุขภาพด้วยอาหารเกิดขึ้นมากมาย


จากการประมาณการของบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ระบุว่า มูลค่าการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในปี 2563 ขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท จากปี 2562 ที่มูลค่า ประมาณ 88,731 ล้านบาท หรือมีอัตราการขยายตัว 2.4% เมื่อเทียบจากปี 2561ที่มี มูลค่าประมาณ 86,648 ล้านบาท โดยปี 2563 กลุ่มชาติอาเซียนจะเน้นไปในเรื่องสุขภาพและโปรตีนทดแทนเป็นหลัก


เมื่อเทรนด์การดูแลสุขภาพด้วยอาหารมีแนวโน้มได้รับความนิยมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น อาหารกลุ่มปราศจากสารปรุงแต่งสารกันบูด น้ำตาล น้ำมันปาล์ม ไม่แต่งสี และมีไขมันต่ำ หรืออาหารผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ฟู้ด (Superfood) อาหารโปรตีนทางเลือก ฯลฯ ล้วนเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค


พิมพ์นภาณัท ศรีดอนไผ่ นักปฏิบัติการ วิจัยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) กล่าวว่า แนวโน้มการดูแลสุขภาพของผู้คนในปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าถึงข้อมูล แหล่งข้อมูลที่มีอยู่หลากหลาย ซึ่งทำให้ผู้คนสามารถเลือกได้ว่าตัวเองจะใช้รูปแบบการดูแลสุขภาพแบบใด โดยตอนนี้เทรนด์สุขภาพส่วนใหญ่ และคาดว่าอนาคตจะได้รับความนิยมมากขึ้น จะเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา เช่น เลือกรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหาร และสนใจการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงเทรนด์ที่สามารถดูแลสุขภาพครอบคลุมทุกเรื่องทั้งน้ำหนัก ผิว ไขมันในท้อง เป็นต้น


"การเลือกรับประทานอาหารตามโภชนาการนั้น แต่ละช่วงวัยแตกต่างกัน โดยวัยเด็กต้องการแหล่งอาหารที่ เสริมสร้างสมองและร่างกายให้แข็งแรง ส่วนวัยทำงานเป็น วัยที่ต้องใช้แรงและสมอง อาหารจึงต้องเน้นข้าว ปลา ไข่ ผักผลไม้ และต้องหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง หวานจัด เค็มจัด เช่นเดียวกับผู้สูงอายุ ที่นอกจากหลีกเลี่ยงของมัน ของหวาน เค็มแล้ว ต้องเลือกรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายร่วมด้วย" พิมพ์นภาณัท กล่าว


หลักในการดูแลสุขภาพด้วยอาหาร สามารถปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ตามหลักสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ กินอาหารให้ครบ 6 กลุ่มแต่ละกลุ่มให้หลากหลายในปริมาณที่แนะนำตามธงโภชนาการ และหมั่นดูแลน้ำหนักตัวและรอบเอว กินข้าวเป็นหลัก เน้นข้าวกล้อง ข้าวขัดสีน้อยสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ กินปลา ไข่ เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ถั่วเมล็ดแห้งและผลิตภัณฑ์เป็นประจำกินผักให้มาก กินผลไม้ประจำ และหลากหลายสี หลีกเลี่ยงผลไม้รสหวานจัด ดื่มนมรสจืด และกินอาหารที่เป็นแหล่งแคลเซียมอื่นๆ


หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง หวานจัด เค็มจัด ให้ใช้เครื่องปรุงรสเค็มเสริมไอโอดีน กินอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และปรุงสุกใหม่ๆไม่กินอาหารสุกๆ ดิบๆ ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่ม รสหวาน ชา กาแฟ และน้ำอัดลม รวมถึง งดหรือหลีกเลี่ยงอาหารหมักดอง และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์


พิมพ์นภาณัท กล่าวต่อว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้น การรับประทานอาหารให้ห่างไกลโรค โดยเฉพาะโรคเบาหวาน โรคความดัน โรคหัวใจ ก็ปฏิบัติการกินเช่นเดียวกันหลักของกรมอนามัย โดยอันดับแรก ในการเลือกรับประทานอาหาร ควรจะรู้ว่าตัวเองมีสุขภาพ มีโรคประจำตัวอะไร แต่ละวันมีกิจกรรมอะไรบ้าง ออกกำลังกายมากน้อยขนาดไหน รูปแบบการกินอาหาร เพื่อเลือกอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย และเมื่อรู้ต้องค่อยๆ ปรับให้สอดคล้องการใช้ชีวิต อาหารการกินให้เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆของตนเอง


"การเลือกข้อมูลในการดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งตอนนี้มีเพจและแหล่ง ข้อมูลมากมาย อยากฝากให้เลือกดูตามเพจ หรือแหล่งข้อมูลทางวิชาการจากสถาบันโภชนาการ หรือสมาคม โรงพยาบาลต่างๆ รวมถึงขอให้ไปสอบถามจากนักโภชนาการ หรือนักกำหนดอาหาร ตามหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพราะการเลือกรับประทานอาหาร ถ้าเลือกดีก็จะมีผลต่อสุขภาพที่ดีของตนเอง แต่ถ้า เลือกรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะเป็นโทษต่อร่างกายเช่นเดียวกัน" พิมพ์นภาณัท กล่าว


ทุกคนสามารถมีสุขภาพที่ดีได้ หากเลือกรับประทานอาหารที่ดี และเหมาะสมกับ สุขภาพ ร่างกายของตนเอง พิมพ์นภาณัท กล่าวอีกว่า นอกจากเทรนด์สุขภาพใหม่ๆ แล้ว การรับประทานอาหารเสริมก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน ฉะนั้น ในส่วนของอาหารเสริมไม่ควรซื้อรับประทานเอง และหากมี ความสนใจก่อนรับประทานอาหารเสริม ควรขอคำปรึกษาจากแพทย์ ถึงประโยชน์และความเหมาะสมต่อสภาพร่างกาย ความปลอดภัย และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ วิธีการ ปริมาณ และระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการบริโภค เป็นต้น และอยู่ภายใต้การดูแลจากแพทย์เท่านั้น หรือตามคำแนะนำของเภสัชกรและข้อบ่งชี้ที่ระบุบนฉลากอย่างเคร่งครัด


อย่างไรก็ตาม ด้วยการใส่ใจด้านสุขภาพของผู้คน ผสมผสานกับเทคโนโลยีทางด้าน การแพทย์ที่ก้าวไกล ส่งผลให้ผู้คนมี สุขภาพที่ยั่งยืนได้ แต่ทั้งนี้ ข้อมูล เทรนด์สุขภาพที่มีให้เลือกอย่างมากมาย ต้องมีการศึกษาข้อมูลให้รอบคอบ และเลือกอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพ และร่างกายของแต่ละคน

Shares:
QR Code :
QR Code