อาหารกึ่งสำเร็จรูปมี ‘โซเดียม’ สูง

          สำรวจพบ "อาหารกึ่งสำเร็จรูป" กว่า 80% ปริมาณโซเดียมกระฉูด บางรายการเกินค่าแนะนำต่อมื้อกว่า 3 เท่า ขณะที่กลุ่มขนมขบเคี้ยวพบ 48.6% รสบาร์บีคิวพิซซ่าเค็มสุด อย.เล็งออกประกาศระบุเป็นอาหารกลุ่มเค็มสูง เตรียมนำข้อมูลทำแอพพลิเคชั่นช่วยผู้บริโภคตรวจสอบความเค็ม ก่อนตัดสินใจซื้อ


/data/content/26578/cms/e_behmnopuwz24.jpg


          นายอารยะ โรจนวณิชชากร ที่ปรึกษาหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และหัวหน้า โครงการรณรงค์ลดการบริโภคโซเดียมผ่านการอ่านฉลาก กล่าวว่า คำแนะนำของนักโภชนาการเกี่ยวกับปริมาณโซเดียมที่เหมาะสมในอาหารที่เป็นมื้อและอาหารว่างควรมีปริมาณโซเดียมไม่เกิน 600 และ 100 มิลลิกรัมตามลำดับ ซึ่งจากการที่ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเพื่อ ลดการบริโภคโซเดียมของคนไทยผ่านการอ่านฉลาก ภายใต้การสนับสนุนของเครือข่ายลดบริโภคเค็ม


          โดยสำรวจและเก็บตัวอย่างอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที จากห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ 9 แห่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556-กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อสำรวจสถานการณ์การแสดงฉลากโภชนาการ การกล่าวอ้างทางโภชนาการและปริมาณโซเดียมบนฉลากอาหารของอาหาร สำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที 23 ประเภท จำนวน 5,853 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ 3,052 ผลิตภัณฑ์และนำเข้าจากต่างประเทศ 2,801 ผลิตภัณฑ์


          พบว่า ในส่วนการแสดงปริมาณโซเดียมบนฉลากโภชนาการ มีการแสดง 3,230 ผลิตภัณฑ์ โดยร้อยละ 58.7 มีปริมาณโซเดียมที่แสดงบนฉลากโภชนาการอยู่ในช่วง 0-100 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภคของแต่ละผลิตภัณฑ์ไม่เกินค่าที่นักโภชนาการแนะนำ พบใน กลุ่มขนมปังกรอบ แครกเกอร์ บิสกิต เวเฟอร์มากที่สุด ขณะที่กลุ่มขนมขบเคี้ยว ร้อยละ 48.6 มีปริมาณโซเดียมมากกว่า 100 มิลลิกรัมที่เป็นค่าแนะนำ


          โดยผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณโซเดียมเกินความเหมาะสมส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการปรุงรสทรงเครื่อง รสบาร์บีคิว และรสพิซซ่า ส่วนกลุ่มเครื่องดื่ม ร้อยละ 19.3 มีปริมาณโซเดียมมากกว่า 100 มิลลิกรัมเกินค่าแนะนำ  และกลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูป ร้อยละ 83.2 มีปริมาณโซเดียมมากกว่า 600 มิลลิกรัมซึ่งเกินค่าแนะนำ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กต้มยำ มีปริมาณโซเดียม 2,220 มิลลิกรัมหรือ 55 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค สูงกว่าค่าแนะนำถึง 3 เท่า


          "จากการสำรวจนี้เป็นฐานข้อมูลระดับประเทศที่เครือข่ายลดบริโภคเค็มสามารถนำไปใช้ในการผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การปรับลดความเค็มในอาหาร คาดว่าในเร็วๆ นี้อย.จะออกประกาศเรื่องกลุ่มอาหารที่มีความเค็มสูงเพิ่มเติม โดยเพิ่มในส่วนของกลุ่มอาหาร กึ่งสำเร็จรูป คือ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและกลุ่มขนมขบเคี้ยว นอกจากนี้ จะมีการนำข้อมูลปริมาณโซเดียมใน ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาจัดทำเป็นแอพพลิเคชั่นใช้งานบนสมาร์ทโฟน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจะซื้อมีปริมาณโซเดียมเท่าไหร่ จะได้ใช้ประกอบในการตัดสินใจว่าควรริโภคหรือไม่" นายอารยะกล่าว


 


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code