อาสาพาเลิกบุหรี่ เริ่มต้นที่บ้าน

ที่มา : มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย(สสม.) โดย กัลยาณา


ภาพประกอบจากมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย(สสม.)


เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน ด้วยอาสาพาเลิกบุหรี่ thaihealth


เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน ตอนความมุ่งมั่นของอาสาพาเลิกบุหรี่(ปัตตานี)


อาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ทีม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีและอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่ทีมอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยขอเริ่มต้นจากประธาน อสม. คนเก่ง คุณฮาซานียะห์ หะยีเจะอาแว หรือเจ๊ะยะห์ ซึ่งก็ทำงานเป็น อสม.มานาน ภารกิจคือรณรงค์กับคนในบ้านและในชุมชนมาตลอดเกี่ยวกับเรื่องมะเร็ง เรื่องยาเสพติด จนกระทั่งทีม สสม.ทาบทามให้มาทำงานร่วมกัน


หลังจากเข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่เจ๊ะยะห์ จึงมีแนวคิดว่าอยากจะทำเรื่องบุหรี่อย่างจริงจัง ดังนั้นจึงเริ่มต้นทำโครงการชิ้นหนึ่งใช้งบประมาณของ อสม. โดยการรวมตัวของทีม อสม.ทั้งตำบล และมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะเลิกบุหรี่และคนทั่วไปในชุมชน ซึ่งเน้นกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวและจัดกระบวนการให้ความรู้จากวิทยากรที่เชิญมาจากหน่วยงานข้างนอกมาให้ความรู้ 


ผลจากการจัดโครงการดังกล่าวนั้นมีผู้ที่ต้องการจะเลิกบุหรี่ด้วยตัวเองมาแจ้งกับเจ๊ะยะห์จำนวน 2 ราย ซึ่งเจ๊ะยะห์จะเป็นผู้ที่ดูแลและพาไปรับยาที่โรงพยาบาลด้วยตัวเองพร้อมทั้งไปฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอีกครั้ง


นอกจากการให้คำแนะนำเรื่องวิธีเลิกโดยการใช้ยาจากโรงพยาบาลแล้ว เจ๊ะยะห์ยังแนะนำวิธีการเลิกโดยใช้เลิกบุหรี่เริ่มที่บ้าน ด้วยอาสาพาเลิกบุหรี่ thaihealthสมุนไพร ซึ่งเป็นสมุนไพรที่หมอแนะนำ ฤทธิ์ของยาจะทำให้ผู้สูบไม่อยากจะสูบบุหรี่เพราะพอดื่มเข้าไปแล้วเวลามาสูบบุหรี่ทำให้รสชาติของบุหรี่เปลี่ยนไป “การเลิกบุหรี่มีแต่คนพูดว่าเลิกบุหรี่อยู่ที่ใจ แต่จริงๆ แล้วมีตัวแปรสำคัญที่อยู่ในครอบครัว นั่นคือ..กำลังใจ”


อาสาสมัครคนที่สองของอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีคือ คุณปาลิตา หิรัญพิจิตร เล่าประสบการณ์การรณรงค์เกี่ยวกับบุหรี่ โดยเริ่มแรกหลังจากอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ สิ่งแรกที่คิดจะทำคือ สามีต้องเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ก่อน เธอใช้วิธีการพูดกับสามีทุกวันๆ จนสามีของเธอเลิกสูบบุหรี่ได้ในที่สุด หลังจากสามีเลิกได้แล้วก็มีคนรู้จักที่สนใจจะเลิกบุหรี่ เข้ามาคุย มาบอกว่าอยากจะเลิกสูบบุหรี่เหมือนกัน แต่ไม่ชอบไปโรงพยาบาลเพื่อบำบัด ซึ่งเป็นโจทย์ที่ทำให้กะปาลิตาอยากจะทำงานเชิงรุก โดยให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่มารวมกลุ่มกัน และ อสม.ในพื้นที่ประสานกับกลุ่ม อสม.ในตำบลอื่นที่มีศักยภาพเพื่อช่วยประสานเรื่องวิทยากรที่จะมาให้ความรู้และบำบัดกลุ่มที่ต้องการเลิกบุหรี่ต่อไป เป้าหมายจะเริ่มต้นจากในหมู่บ้านก่อน โดยตั้งใจจะทำงานให้มีผู้ที่เลิกบุหรี่ได้บ้านละหนึ่งคน


ปิดท้ายด้วยอาสาสมัครพาเลิกบุหรี่จากอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี คุณนิสารีหย๊ะ นิโซะ ก่อนหน้านี้ได้เล่าประสบการณ์ของกะยะห์แล้วที่สามารถทำให้พ่อของตัวเองเลิกบุหรี่ได้ ซึ่งเคยเล่าไว้แล้วในวารสารสุขสาระฉบับเดือนตุลาคม 2558 แต่กะยะห์ก็ไม่หยุดแค่นั่น หลังจากมาอบรมกับทาง สสม. กะยะห์สามารถทำให้เขาเลิกบุหรี่ได้ในที่สุด นั่นก็คือคนใกล้บ้าน อายุประมาณ 90 ปี ชื่อ แบปอ ผู้สูงอายุท่านนี้มีแรงบันดาลใจจากพ่อของกะยะห์ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ เมื่อได้เห็นว่าการเลิกสูบบุหรี่มีผลทำให้สุขภาพของพ่อกะยะห์เปลี่ยนไปในทางที่ดี แบปอก็เข้ามาพูดคุยมาคลุกคลีตลอดและพยายามเอาชนะใจตัวเองเพื่อให้สามารถเลิกบุหรี่ได้ โดยกะยะห์เองก็มีส่วนในการไปช่วยพูดช่วยแนะนำต่างๆ จนสุดท้ายแล้วแบปอก็สามารถเลิกบุหรี่ได้ในที่สุด ปัจจุบันแบปอคนนี้กลายเป็นตัวอย่างของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถเลิกบุหรี่ได้ เป็นตัวอย่างให้คนในชุมชนต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code