อาจารย์แนะปลอดน้ำอัดลมใน รร.

หลังพบเด็กอ้วน-น้ำหนักเกิน

อาจารย์แนะปลอดน้ำอัดลมใน รร.

 

        น.ส.วรวรรณ  สังข์ทอง อาจารย์โรงเรียนนราสิกขาลัย จ.นราธิวาส กล่าวถึงปัญหาและแนวทางการจัดการภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในพื้นที่ ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างและแผนปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งของกระบวนการจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนว่า ปัญหาโรคอ้วนของเด็กในโรงเรียนที่เคยพบคือมีภาวะน้ำหนักเกิน โดยเป็นเด็กนักเรียนที่มีน้ำหนักถึง 120 กิโลกรัม ส่งผลต่อการเรียน เนื่องจากเด็กเดินขึ้นอาคารเรียนไม่ไหว กระทบต่อการเรียนการสอน ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินและภาวะโรคอ้วนในพื้นที่ที่พบคือ พฤติกรรมการกินจุบจิบ ขาดการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอ นักเรียนส่วนใหญ่อยู่หน้าทีวีและคอมพิวเตอร์ และเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ สำหรับภาวะโรคอ้วนที่พบในสถานศึกษา นักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วน คิดเป็นร้อยละ 7.5 นักเรียนที่มีภาวะอ้วน คิดเป็นร้อยละ 10.8 (เกินเป้าหมาย คือ ร้อยละ 10)

 

        สำหรับแนวทางในการแก้ปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและภาวะโรคอ้วนในพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโภชนาการที่ถูกต้องจัดชมรมสุขภาพระดับจังหวัด เช่น ชมรมแอโรบิก ชมรมรำมวยจีน ชมรมรำกระบี่กระบอง ฯลฯ จัดตั้งศูนย์ฟิตเนสในสถานศึกษา และเทศบาล จัดแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ จัดตั้งชุมนุม อย.น้อย ในสถานศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ในโรงเรียนจะจัดให้ปลอดน้ำอัดลม เพราะน้ำอัดลมถือเป็นเครื่องดื่มที่มีรสหวานน้ำตาลมาก แต่ก็ยังติดขัดปัญหาเรื่องของรอบรั้วโรงเรียนที่แม่ค้าจะนำอาหารและเครื่องดื่มที่มักไม่ค่อยมีประโยชน์มาให้เด็กรับประทานผ่านรั้วโรงเรียน ซึ่งทางอาจารย์จะเฝ้าระวังเพียงอย่างเดียวก็คงไม่ได้ ดังนั้นเชื่อว่าปัญหาจะแก้ได้คงต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย ทั้งที่บ้าน โรงเรียนและรอบชุมชน

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สุนันทา สุขสุมิตร Team content www.thaihealth.or.th

 

 

 

 

Update : 24-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

Shares:
QR Code :
QR Code