อากาศแปรปรวน รับมือไข้หวัดนก

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า


อากาศแปรปรวน รับมือไข้หวัดนก thaihealth

แฟ้มภาพ


สธ.กำชับหน่วยบริการทั่วประเทศรับมือโรคไข้หวัดนก เพิ่มความรู้แก่ประชาชนรักษาพฤติกรรมสุขภาพ แนะล้างมือหลังสัมผัสสัตว์ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วย


ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประเทศไทย ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมปศุสัตว์ องค์กรปกครองท้องถิ่น แม้จะไม่พบโรคนี้ในประเทศมานานกว่า 5 ปีแล้วก็ตาม แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่โรคนี้อาจกลับมาระบาดได้อีก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน และรายงานขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ที่รายงานพบการระบาดในประเทศเพื่อนบ้านของไทยระหว่างวันที่1 มกราคม-25 กรกฎาคม 2559


ได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องใน 6 มาตรการ ที่ได้ให้ทุกจังหวัดปฏิบัติแนวเดียวกัน ได้แก่ 1.ให้เฝ้าระวังจับตาสัญญาณการระบาดในผู้ป่วย 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรง ผู้มีอาการปอดบวมหลังเดินทางกลับจากต่างประเทศ ผู้ป่วยปอดบวมที่พบเป็นกลุ่มตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปในชุมชน และบุคลากรทางการแพทย์ที่ป่วยเป็นปอดบวม 2.การตรวจเฝ้าระวังตรวจจับเชื้อไข้หวัดนกทางห้องปฏิบัติการ ในกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย 3.การดูแลรักษาพยาบาล ใช้แนวทางการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ และการป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐานไข้หวัดนก


4.เพิ่มการให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการรักษาพฤติกรรมสุขภาพ เช่น การล้างมือ หรือให้ผู้ป่วยไข้หวัดสวมหน้ากากอนามัยและหยุดพักผ่อนอยู่บ้าน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ เนื่องจากมีข้อมูลทางวิชาการพบว่า สัตว์ปีกที่ติดเชื้อเอช 7 เอ็น 9 ไม่มีอาการป่วยและไม่ตาย โดยให้ล้างมือหลังสัมผัสสัตว์ รวมทั้งไม่นำสัตว์ที่ป่วยตายผิดปกติมาขาย หรือรับประทาน 5.เตรียมพร้อมยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย 6.การเตรียมการตรวจคัดกรองบริเวณช่องทางเข้า-ออกประเทศ โดยไทยจะยึดปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code