อากาศเปลี่ยน พบผู้ป่วยปอดบวมสะสม

อากาศปลายฝนต้นหนาว ส่งผลพบผู้ป่วยโรคปอดบวมเพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน มียอดผู้ป่วยสะสมกว่า 3,000 ราย สสจ.แนะดูแลสุขภาพ สวมเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ ทำร่างกายให้อบอุ่น และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

วันนี้(10 ต.ค.) นพ.ปิติ ทั้งไพศาล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)มหาสารคาม กล่าวว่า จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว โดยช่วงกลางวันร้อนอบอ้าว กลางคืนอุณหภูมิลดลง ทำให้อากาศเย็น เด็กเล็กและผู้สูงอายุปรับตัวไม่ทัน

จากข้อมูลทางระบาดวิทยา พบว่ามีผู้ป่วยป่วยโรคปอดบวมในระยะนี้เพิ่มสูงขึ้น โดยยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 9 ตุลาคม มี 3,450 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 360.08 ต่อแสนประชากร แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต โดยผู้ป่วย 3 ลำดับแรกพบมากที่อ.วาปีปทุม อ.กุดรัง และอ.พยัคฆภูมิพิสัย

ยผู้ป่วยจะมีอาการครั้นเนื้อครั่นตัว ปวดศีรษะ มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ ไอ จาม น้ำมูกไหล เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ซึ่งหากผู้ปกครองพบบุตรหลานมีอาการดังกล่าวติดต่อกัน 3 วัน ต้องรีบนำผู้ป่วยไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาต่อไป

สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 2 เดือน จะมีอาการไม่ดื่มน้ำ ไม่ดื่มนม มีไข้สูง หายใจหอบ ปาก เล็บมือเท้าเขียว กระสับกระส่าย ต้องรีบพาเด็กพบแพทย์ทันที

อย่างไรก็ตาม ประชาชนควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รักษาร่างกายให้อบอุ่น สวมใส่เสื้อผ้าให้พอเหมาะกับสภาพอากาศ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่ชุมชนแออัด เช่น โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า หรือบนรถโดยสาร ที่มีผู้โดยสารจำนวนมาก

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์astvผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code