อากาศร้อน ผู้สูงอายุ-เด็กเล็กเสี่ยงเจ็บป่วยฉุกเฉิน

เตือนอากาศร้อน!!! กระทบเด็กเล็ก-ผู้สูงอายุ-ผู้มีโรคประจำตัว เสี่ยงเกิดภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน

เตือนอากาศร้อน!!! กระทบเด็กเล็ก-ผู้สูงอายุ-ผู้มีโรคประจำตัว

นพ.ชาตรี เจริญชีวะกุล เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า ขณะนี้สภาพอากาศในหลายภูมิภาคค่อนข้างร้อนอบอ้าว ดังนั้นจึงเป็นห่วงอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่สืบเนื่องจากความร้อน คือปกติร่างกายคนเรามีอุณหภูมิประมาณ 36 – 37 องศาเซลเซียส ถ้าอากาศร้อนมากจนร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ไม่ถึง 40 องศาเซลเซียส อาจเกิดอาการเพลียแดดได้ แต่หากอุณหภูมิสูงเกิน 40 องศาเซลเซียส อาจก่อให้เกิดอันตราย และเกิดอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างฉับพลันได้ เช่น โรคลมแดด หรือเริ่มมีอาการทางสมอง เช่น ซึม สับสน ชักเกร็งหรือหมดสติ หรือมีอัตราการหายใจและชีพจรไม่สม่ำเสมอคือ ชีพจรเต้นเร็วกว่า 140 ครั้งต่อนาที มีความดันโลหิตสูง

ทั้งนี้ผู้ที่พบเห็นผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าว หรือพบว่ามีอาการน่าสงสัยว่าจะมีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินให้รีบโทรแจ้งที่สายด่วนเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยเบื้องต้นให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่อากาศร้อน ไปในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเท และตรวจดูการหายใจ คือต้องดูให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรค้างอยู่ในปากหรือจมูกหรือไม่ จัดศีรษะให้เงยขึ้น โดยมือหนึ่งจับที่หน้าผากและอีกมือหนึ่งชันคางขึ้นจะทำให้ช่องทางเดินหายใจเปิด และหากเกรงว่าจะมีอาการสำลักให้ผู้ป่วยนอนในตะแคงกึ่งคว่ำ งอสะโพก งอเข่าพอสมควร แต่ถ้าผู้ป่วยหมดสติและอาเจียน ให้จับศีรษะผู้ป่วยหันไปด้านข้าง เพื่อลดการสำลัก

นพ.ชาตรี กล่าวต่อว่า ภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินจากสภาพอากาศร้อน เกิดได้กับทุกคนที่ถูกแดดจัดหรืออยู่ในที่ๆร้อนจัดเป็นเวลานาน แต่ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะนี้ได้ง่ายขึ้นได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว อาทิ โรคหัวใจ โรคปอด โรคทางสมอง เป็นต้น ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งเป็นระยะเวลานาน และควรดื่มน้ำบ่อยๆ หรือหาผ้าชุบน้ำประคบเพื่อลดความร้อนของร่างกาย

 

 

 

ที่มา :หนังสือพิมพ์มติชน

Shares:
QR Code :
QR Code