อากาศร้อน กระตุ้นความเครียด

          ช่วงฤดูร้อนที่มีอากาศร้อนอบอ้าว อุณหภูมิบางพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามพุ่งสูงถึง 40 องศา ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดภาวะความเครียดทำให้ประชาชนมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายขึ้น ทนต่อความเครียดน้อยลง

/data/content/24271/cms/e_deijklnor478.jpg

           นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยซึ่งมีปัญหาทางจิตวิตกกังวล หรือ ความเครียดในจังหวัดมหาสารคามเพิ่มมากขึ้น จากการสำรวจประชากรในเขตอำเภอเมืองทั้งหมด 154,129 คน ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2557 พบผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต 1,515 ราย ในจำนวนนี้มีอาการโรคจิตวิตกกังวัล 165 ราย และโรคซึมเศร้า 508 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายจากการสอบถามสาเหตุของปัญหาโรคทางจิตมักเกิดจากภาวะเครียด จากปัญหาด้านเศรษฐกิจ สภาพสังคม และปัญหาในครอบครัว ประกอบช่วงฤดูร้อนที่มีอากาศร้อนอบอ้าว อุณหภูมิบางพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามพุ่งสูงถึง 40 องศา ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดภาวะความเครียดทำให้ประชาชนมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายขึ้น ทนต่อความเครียดน้อยลง หรือเครียดง่ายกว่าปกติ บางรายมีอารมณ์รุนแรง ฉุนเฉียว นำไปสู่การกระทบกระทั่งกับบุคคลใกล้ชิดหรือรอบข้าง วิธีการป้องกันหรือบรรเทาความเครียดในช่วงนี้ แนะนำว่าต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่กลางแจ้งและสภาพอากาศที่ร้อนจนเกินไป และพยายามทำจิตใจให้ปลอดโปร่ง ควรหากิจกรรมที่ทำแล้วเกิดความสบายใจเช่นการออกกำลังกาย อ่านหนังสือหรือแวะเข้าวัดทำบุญ นอกจากนี้ประชาชนต้องสังเกตพฤติกรรมของตัวเอง คนในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดอย่างสม่ำเสมอ หากมีอาการวิตก กังวล นอนไม่หลับ เก็บตัวอยู่คนเดียว ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาหรือรับการรักษาที่ถูกต้องต่อไป

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์หนังสือพิมพ์แนวหน้า

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code