อาการเสียวฟัน

ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน


การแก้ไข – ป้องกันการเกิดอาการเสียวฟัน thaihealth


แฟ้มภาพ


ในเด็ก วัยรุ่น หรือวัยหนุ่มสาว อาการเสียวฟัน อาจเป็นผลจากอาหารบางชนิดเช่นเดียวกันผู้ใหญ่ แต่ทั้งนี้ มักจะมีอาการจากการที่มีฟันผุในปาก ที่ยังไม่ได้รับการรักษา ซึ่งบางครั้งเป็นอาการแรกเริ่ม ที่บ่งชี้ให้เจ้าของฟันทราบถึงความผิดปกติภายในปาก ที่อาจยังไม่ได้สังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือรู้สึกด้วยสัมผัสจากลิ้นด้วยตนเอง


ในเด็ก อาการเสียวฟัน มักจะชี้บ่งถึงมีฟันผุในปาก ซึ่งบางครั้งอาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เช่น ฟันผุในบริเวณด้านข้างของฟันติดต่อกันระหว่างฟัน 2 ซี่ ดังนั้น จึงมักจะสังเกตว่า เด็กมักจะเสียวฟันในขณะกินอาหาร หรือภายหลังมื้ออาหาร เนื่องจากเศษอาหารไปติดในบริเวณฟันผุ แต่ก็อาจเกิดขึ้นได้ ในขณะกินอาหารเย็นจัด หรือแม่แต่หวานจัด เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันนี้ จะไปกระทบกับชั้นเนื้อฟันที่รู ฟันผุ ทำให้เกิดอาการเสียวฟันขึ้น ทันทีทันใด การแก้หรือป้องกัน ก็ได้แก่ การป้องกันโรคฟันผุ หรือถ้าเกิดฟันผุขึ้นแล้วก็ต้องรีบไปรับการบำบัด-รักษา โดยการอุดฟันที่ผุ หรือในรายที่ฟันผุไม่มากอาจใช้สารเคลือบร่องฟัน หรือรอยฟันผุเล็กน้อย ไม่ให้ลุก-ลามจนมีอาการเสียฟันต่อไป


ในผู้ใหญ่ หรือคนสูงอายุ อาการเสียวฟัน นอกจากเกิดฟันผุได้เช่นเดียวกับในเด็กแล้ว อาการเสียว-ฟันอาจเกิดจาก ฟันสึกที่บริเวณคอฟัน หรือจากบริเวณโรคปริทันต์ ที่เป็นเหตุให้เหงือกร่น ซึ่งการแก้ไข ก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุ ที่สำคัญ ได้แก่ การแปรงฟันให้ถูกวิธี ใช้แปรงขนอ่อนแปรง โดยไม่ต้องออกแรงมาก และแปรงในช่วงสั้น ๆ นอกจากนี้ การหมั่นแปรงฟันให้คอฟันสะอาด ไม่เป็นที่สะสมของคราบจุลินทรีย์ ตลอดจนการแปรงฟัน-แปรงเหงือกเพื่อให้เหงือกได้รับการกระตุ้นจากเลือดที่มาหล่อเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ ก็จะช่วยส่งเสริมสุขภาพในปาก และป้องกันการเสียวฟันได้ดีด้วย


ที่สำคัญ ก็คือ การดูแลสุขภาพในปากให้สมบูรณ์ดีอยู่เสมอ นอกจากจะป้องกัน อาการเสียวฟันที่เกิดขึ้น ประจำในแต่ละวันแล้ว ยังสามารถจะป้องกันการเสียวฟัน ที่เกิดจากการกรอฟันไม่ว่าจะเป็นการกรอ-ฟัน เพื่ออุดฟันที่ผุ เพื่อครอบฟัน เพื่อใส่ฟันปลอม ฯลฯ ซึ่งเป็นการเสียวฟัน ที่ไม่เป็นที่ปรารถนา และสา- มารถป้องกันไม่ให้เกิดได้ ด้วยตัวของท่านเอง


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code