อาการเป็นแบบไหน? เมื่อกินเห็ดพิษ

ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน


อาการเป็นแบบไหน? เมื่อกินเห็ดพิษ thaihealth


ช่วงฤดูฝนของทุกปีจะพบผู้ป่วยและเสียชีวิตจากการกินเห็ดพิษที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากประชาชนนิยมเก็บเห็ดป่ามากิน แต่เนื่องจากมีทั้งเห็ดที่กินได้และเห็ดพิษ ซึ่งมีลักษณะ ใกล้เคียงกัน ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด ซึ่งแต่ละปีจะพบผู้ป่วยจากการกินเห็ดเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจำนวนมาก และพบผู้เสียชีวิตทุกปี


ประเทศไทยมีเห็ดพิษหลายชนิด สำหรับชนิดที่มีพิษต่อตับได้แก่ เห็ดระโงกพิษ บางแห่งเรียก “เห็ดระโงกหิน เห็ดระงาก หรือเห็ดไขตายซาก” อยู่ในกลุ่มเห็ดที่คล้ายกับเห็ดระโงกขาว หรือเห็ดไข่ห่าน สำหรับช่วงเวลาเสี่ยงอันตรายที่สุดของ เห็ดระโงกพิษ คือช่วงดอกตูม เพราะเห็ดสกุลนี้ขณะดอกอ่อนจะมีลักษณะเหมือนกันหมด แยกได้ยากจากเห็ดที่กินได้ และสารพิษนั้นทนความร้อน แม้จะปรุงสุก เช่น ต้ม แกง ก็ไม่สามารถทำลายสารพิษได้


กินเห็ดพิษ “อาการ” เป็นอย่างไร


– หลังกินเห็ดพิษแล้วจะคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง หรือถ่ายเหลว ไม่ควรซื้อยากินเองหรือรักษากับหมอพื้นบ้าน จะต้องรีบนำผู้ป่วยพบแพทย์ แจ้งประวัติการกินเห็ดโดยละเอียด พร้อมตัวอย่างเห็ดพิษและควรนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือนัดติดตามอาการทุกวันจนกว่าจะหายเป็นปกติ


– เนื่องจากเห็ดพิษชนิดร้ายแรงจะทำให้คลื่นไส้ าเจียนภายใน 24 ชั่วโมงแรก แต่หลัง 24 ชั่วโมงไปแล้ว อาจมีอาการรุนแรงตามมาคือ การทำงานของตับและไตล้มเหลว ทำให้เสียชีวิตได้


– เมื่อได้รับอันตรายจากเห็ดพิษ แนะนำไปโรงพยาบาลดีกว่า เนื่องจากเห็ดพิษมีประมาณ 7 ชนิดในประเทศไทย ความเป็นพิษไม่เหมือนกัน

Shares:
QR Code :
QR Code