อาการหายใจไม่ออกในเด็ก เสี่ยงป่วย RSV

ที่มา : ไทยรัฐ


อาการหายใจไม่ออกในเด็ก เสี่ยงป่วย RSV thaihealth


แฟ้มภาพ


แพทย์แนะอาการหายใจไม่ออกในเด็ก เสี่ยงป่วย RSV เน้นย้ำผู้ปกครองดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด หากมีอาการควรพบแพทย์ทันที


นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรค (คร.) ออกประกาศเตือนระวังโรคที่มากับฤดูหนาว 5 โรคและ 2 ภัย ได้แก่ 1.โรคไข้หวัดใหญ่ ปีนี้มีผู้ป่วยลดลง ต้นปี 63 ถึงปัจจุบันมีผู้ป่วย 113,713 คน เสียชีวิต 3 คน ลดลงจากปี 62 ซึ่งมีผู้ป่วย 396,000 คน ลดลง 3 เท่า เป็นผลมาจากการที่คนไทยป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 โดยสวมหน้ากากอนามัย 2.โรคปอดอักเสบปีนี้พบผู้ป่วย 150,000 คน เสียชีวิต 100 คน ลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งป่วย 200,000 คน 3.โรคอุจจาระร่วงปีนี้มีผู้ป่วย 680,000 คน 4.โรคหัดพบผู้ป่วย 983 คน และ 5.โรคมือเท้าปาก ปีนี้พบ 15,000 คน ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่มีผู้ป่วย 67,000 คน


ขอให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานให้ล้างมือบ่อย ๆ และทำความสะอาดสนามเด็กเล่น ซึ่งเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคได้ อีกโรคหนึ่งที่น่าห่วงสำหรับเด็กเล็กคือ โรค RSV หรือโรคติดต่อทางเดินหายใจเป็นเชื้อที่พบได้ทั่วไปในผู้ที่เป็นโรคไข้หวัด แต่ละปีพบเชื้อไวรัส RSV ร้อยละ 10-20 ปี นี้พบมากถึงร้อยละ 50 แสดงให้เห็นว่ามีการระบาดขึ้นมาหากเป็นในเด็กเล็กจะมีอาการรุนแรง เนื่องจากเชื้อจะลงไปในหลอดลมฝอยทำให้หายใจลำบาก หากพบเด็กเล็กหายใจลำบาก มีเสียงหวีด ให้รีบพาไปพบแพทย์โดยเร็ว โรคนี้ไม่มีวัคซีน รักษาตามอาการ วิธีป้องกันคือ อย่านำเด็กเล็กไปในที่ชุมชน หรือที่แออัด หลีกเลี่ยงการให้เด็กเล็กคลุกคลีกัน


ด้าน พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ คร. กล่าวว่า 2 ภัยสุขภาพช่วงฤดูหนาวต้องระวัง ได้แก่ 1.การเสียชีวิตจากอากาศหนาว ปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วย 37 ราย เสียชีวิตในบ้าน 25 คน นอกบ้าน 12 คน ส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องนุ่งห่มเพียงพอมีประวัติดื่มสุราประจำ และอาจมีโรคประจำตัว และ 2.ขาดอากาศหายใจจากการสูดดมก๊าซพิษจากอุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มความอบอุ่นร่างกายปี 62 มีรายงาน 4 เหตุการณ์ ผู้ป่วย 5 รายเสียชีวิต 1 ราย.

Shares:
QR Code :
QR Code