อัศจรรย์วันว่าง เติมความรู้ แบบไร้ขีดจำกัด

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า 


ภาพประกอบจาก สสส.


อัศจรรย์วันว่าง เติมความรู้ แบบไร้ขีดจำกัด thaihealth


มันกำลังจะมาถึงอีกแล้ว…ช่วงเวลาปิดเทอมใหญ่ วันว่างของน้อง ๆ เยาวชน ๆ ที่ไม่น้อยกว่า3เดือนในช่วงเวลานี้ จะเป็นโอกาสทองที่ครอบครัวจะได้ใช้เวลามาสร้างคุณภาพให้กับลูกหลานร่วมกัน และจงจำเอาไว้ว่า ในช่วงเวลานี้อย่า ทิ้งเวลาว่างโดยการปล่อยให้เด็กจมอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์ หรือ ปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปอย่างไร้ประโยชน์


อัศจรรย์วันว่าง เติมความรู้ แบบไร้ขีดจำกัด thaihealth


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ผู้จัดการกองทุน สสส. เปิดเผยให้ทราบว่า ยังมีเด็กที่ขาดโอกาสประมาณ 46% ที่เข้าไม่ถึงกิจกรรมอันมีประโยชน์ต่อชีวิตตัวเอง เนื่องจากบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ห่างไกลจากพื้นที่ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อเยาวชน ด้วยเหตุนี้เอง สสส. จึงได้ผนึกพลังกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 22 หน่วยงาน ร่วมกันเนรมิตพื้นที่สร้างสรรค์และกิจกรรม ผ่านโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ ซึ่งในปี 2562 นี้ ชูคอนเซ็ปต์ปิดเทอมสร้างสรรค์ “อัศจรรย์วันว่าง” เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน โดยเน้นปัจจัยที่ว่าการเรียนรู้ที่ดีต้องเกิดจากการลงมือทำจริง ซึ่งในปีนี้จะมีกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์กระจายไปทุกภูมิภาคของประเทศ 1,248 กิจกรรม และยังมีตำแหน่งงานพิเศษพาร์ทไทม์ ที่ทางหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดไว้ให้มากถึง 10,000 ตำแหน่ง เจตนาเพื่อเชื่อมร้อยหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชน ตลอดจนจัดอบรมนักจัดการปิดเทอมสร้างสรรค์ ที่คัดเลือกจากเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในปีที่ผ่านมา ทำหน้าที่เชื่อมโยงกิจกรรมที่น่าสนใจไปสู่เยาวชนในพื้นที่นำร่อง 15 จังหวัด อาทิ ลำพูน พะเยา ลำปาง มหาสารคาม ฯลฯ อย่างไรก็ตาม สสส.ได้นำกิจกรรมเหล่านี้ มารวบรวมไว้บน www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ ให้กับผู้ที่ไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยจะเป็นฐานข้อมูลที่กลั่นกรอง และคัดสรรแต่ละกิจกรรมที่ดีและเหมาะสมกับเด็กทุกช่วงวัยให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองได้เข้าค้นหากิจกรรม ซึ่งได้จัดสรรไว้ 4 หมวดหมู่ คือ ตามความฝัน ค้นหาตัวตน แบ่งปันสังคม และสนุกฝึกฝนเปิดโลกเรียนรู้


อัศจรรย์วันว่าง เติมความรู้ แบบไร้ขีดจำกัด thaihealth


น.ส.ณัฐยา บุญภักดีผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส. เปิดเผยผลสำรวจความต้องการของเด็ก ๆ พบว่า จากกลุ่มตัวอย่าง 1,760 คน ในหัวข้อ “ปิดเทอมนี้เด็ก เยาวชนอยากทำอะไร” พบว่าอันดับแรก เล่นมือถืออินเตอร์เนต รองลงมา เที่ยวต่างจังหวัดเรียนรู้โบราณสถาน แต่ขณะที่อีก 46% พบว่าอุปสรรคอย่างหนึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมปิดเทอม คือ กิจกรรมอยู่ไกลบ้าน กิจกรรมไม่โดนใจ หรือเด็กบางคนต้องใช้เวลาปิดเทอมช่วยพ่อแม่หารายได้ ไม่มีเวลา ไม่มีเงินที่จะไปทำกิจกรรมอื่น ๆ ได้ ดังนั้นกิจกรรมสร้างสรรค์บน www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com แพลตฟอร์มออนไลน์ จะเป็นส่วนเติมเต็มช่องว่างที่ถ่างออกมาให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น


อัศจรรย์วันว่าง เติมความรู้ แบบไร้ขีดจำกัด thaihealth


น.ส.ณัฐยา กล่าวถึงเบื้องลึกบน www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com ให้ทราบว่า จาก 4 หมวดที่แยกเอาไว้ จะประกอบด้วยกิจกรรมที่มีประโยชน์ ส่งเสริมต่อพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย เช่น ประถมต้น หมวดตามหาฝัน จะเป็นดนตรี ศิลปะ ช่วยในการเรียนรู้ การเข้าสังคม ระดับประถมปลาย/มัธยมต้น เน้นการฝึกความรับผิดชอบแก้ปัญหาได้ รู้จักแบ่งปัน มีจิตอาสา ส่วนมัธยมปลาย/อาชีวศึกษา เน้นเรียนรู้การทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ รู้จักแก้ปัญหาสื่อสารได้ ค้นหาตัวตนและรู้จักตัวผ่านการทำงาน รวมถึงจะมีการเติมเต็มทักษะดิจิทัลด้วย เป็นต้น กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และรู้จักตัวตนจากการที่เขาได้ลงมือทำ และถ้าสามารถสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ดึงเวลาเด็กออกจากหน้าจอได้ จะทำให้เราสามารถสร้างพลเมืองคุณภาพเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ ทุกกิจกรรมผ่านการคัดกรองเรื่องความปลอดภัย ไม่มีประโยชน์แอบแฝง และส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าร่วมกันอย่างเสมอภาค


โอกาสมาถึงหน้าบันไดบ้านแล้วอย่ารอช้า รีบไปเลือกสรร จัดตารางเวลาสนุกไปกับกิจกรรมดี ๆ เปลี่ยนวันว่างเหงา ๆ ให้มาเป็นวันสนุกทุกวันตลอดปิดเทอมนี้ คลิกไปได้เลยที่เว็บไซต์ www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com หรือ Facebook: Happyschoolbreak และ Twitter: pidterm ฟรี…ฟรี…ฟรี

Shares:
QR Code :
QR Code