อันตราย..จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง

ที่มา: นายแพทย์ประวิทย์ เจตนชัย กุมารแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

                 บุหรี่ไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่ง ถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหย โดยไอระเหยประกอบไปด้วย สารนิโคติน ซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีโลหะหนัก ฝุ่นขนาดเล็กกว่า pm 2.5 รวมถึงมีสารปรุงแต่งกลิ่น รส หลอกล่อให้เด็ก ๆ ตกเป็นเหยื่ออีกด้วย

                 โทษของบุหรี่ไฟฟ้า มีปริมาณนิโคตินเท่ากับบุหรี่ทั่วไป จำนวน 20 มวน และสารนิโคตินที่ก่อให้เกิดโทษต่อร่างกาย

                 ระบบการหายใจ เกิดการระคายเคือง ไอ เหนื่อยง่าย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หลอดลมอักเสบ โรคมะเร็ง

                 ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ภาวะหลอดเลือดแข็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น

                 ระบบประสาทและสมอง เซลล์สมองถูกทำลาย อาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ความจำลดลง เรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง

                 ระบบทางเดินอาหาร ทำให้เกิดแผลในกระเพาะ คลื่นไส้ อาหารไม่ย่อย กรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็ง

                 ผู้ที่สัมผัสสารพิษที่ตกค้างจากควันบุหรี่หรือที่เรียกว่า “บุหรี่มือสาม” อาจเกิดอาการผิวหนังอักเสบ

                 ดังนั้น ผู้ปกครองควรหมั่นสอดส่องดูแล เฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้า เตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้า เป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้า ควรเข้มงวดให้บ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

Shares:
QR Code :
QR Code