อังกฤษอัพเกรด “เพศศึกษา” รับยุคไอที

          ประเทศอังกฤษกำลังปรับปรุงหลักสูตรเพศศึกษาในรอบ 14 ปี โดยรัฐบาลอังกฤษจัดทำแนวทางเบื้องต้นที่ได้จากการสำรวจข้อมูลทั่วประเทศ ส่งให้กระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการ

/data/content/25619/cms/e_fgkprtuvy123.jpg

          แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรให้ความสำคัญกับความสนใจใคร่รู้ของเด็ก เด็กทั่วไปอยากรู้ว่าร่างกายทำงานอย่างไร ความเปลี่ยนแปลงตามวัย รวมทั้งเรื่องเพศและระบบสืบพันธุ์ สิ่งที่ผู้สอนต้องตอบสนองคือการให้คำตอบที่เหมาะกับวัยและวุฒิภาวะของเด็ก หลีกเลี่ยงการทำให้เพศให้เป็นเรื่องลึกลับ น่าอับอาย หรือสร้างความสับสน

          แนวทางดังกล่าวยังให้ความสำคัญกับการที่เยาวชนในปัจจุบันเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างง่ายดาย เพศศึกษาหลักสูตรใหม่จึงจะเพิ่มเรื่องสื่อลามก คุณครูต้องทำให้นักเรียนเข้าใจว่าสื่อเหล่านี้ไม่ใช่วิธีเรียนรู้เรื่องเพศที่ดีที่สุด เน้นด้วยว่าครูต้องไม่ใช้ท่าทีสั่งสอนหรือนำค่านิยมส่วนตัวมาตัดสินถูกผิด แต่ต้องตั้งคำถามให้เด็กๆ ได้คิดและแสดงความเห็น เพื่อเกิดความเข้าใจว่าเนื้อหาในสื่อลามกไม่ใช่เรื่องจริง รวมทั้งชี้ให้เด็กๆ เห็นและเท่าทันอิทธิพลสื่อ

          อีกประเด็นคือการให้ความรู้เรื่องสิทธิส่วนบุคคลและขอบเขตการสื่อสาร ตามกฎหมายอังกฤษ การผลิต ตัดต่อ และเผยแพร่เนื้อหาลามกอนาจารของผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ถึงจะเป็นภาพของตัวเองถือว่าผิดกฎหมายทั้งนั้น

          เพศศึกษาหลักสูตรใหม่ของอังกฤษยังจะเพิ่มเนื้อหาเรื่องเกย์ เลสเบี้ยน ไบเซ็กช่วล และคนข้ามเพศ โดยเน้นว่าผู้สอนจะต้องไม่ใช้ความเคยชินเดิมๆ หรืออคติทางเพศในการเรียนการสอนอย่างเด็ดขาด

          ไม่ว่าจะปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยไฮเทคสักแค่ไหน แต่เพศศึกษาของอังกฤษก็คล้ายกันกับอีกหลายประเทศอยู่อย่าง ตรงยังกล้าๆ กลัวๆ ที่จะลงลึกในเนื้อหาเรื่องเพศสัมพันธ์และการคุมกำเนิด

           สหรัฐอเมริกาก็เช่นกัน ทุกวันนี้ เพศศึกษาของสหรัฐฯ มี 2 แนวทาง แนวทางหนึ่งเห็นว่าไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ถ้าคิดแบบนี้ก็ต้องไม่สอนอะไรมาก ส่วนอีกกลุ่มเชื่อว่าจะมีเพศสัมพันธ์เมื่อไรเป็นสิ่งที่เลือกได้ เพราะฉะนั้นเด็กๆ ควรรู้เรื่องพวกนี้ไว้เพื่อจะป้องกันตัวเอง หลายมลรัฐให้พ่อแม่เลือกได้ว่าจะให้ลูกเรียนเพศศึกษาหรือไม่ คือเปิดช่องให้กับความเชื่อที่แตกต่างของแต่ละครอบครัว

            ดูเหมือนจะ “รักนวลสงวนตัว” หรือจะ “เซ็กซ์วัยรุ่นเลือกได้” เกิดขึ้นไม่แต่เฉพาะในบ้านเรา และระหว่างที่ผู้ใหญ่ทุ่มเถียงกันในเรื่องเหล่านี้ คนวัยเรียนจำนวนไม่น้อยของทุกประเทศก็มีเพศสัมพันธ์และเผชิญปัญหาท้องก่อนวัยอันควร

            หรือที่จริงแล้ว ประเด็นว่าจะเชื่อแบบไหนอาจไม่สำคัญเท่ากับการมีความรู้อย่างเท่าทันและสามารถปรับใช้ได้ในชีวิตจริง ที่จะทำให้คนรุ่นใหม่รอดพ้นจากปัญหาเหล่านี้ไปได้

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

            ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code