อังกฤษห้ามแสดงซองบุหรี่ ณ จุดขาย

อังกฤษห้ามแสดงซองบุหรี่ ณ จุดขาย 

            มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เปิดเผยผลการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษ วันที่ 13 ตุลาคม  ที่สนับสนุนร่างกฎหมายห้ามแสดงซองบุหรี่ ณ ขุดขาย  และห้ามการขายบุหรี่ด้วยเครื่องขายอัตโนมัติ  โดยไม่มีเสียงคัดค้านเลยในประเด็นการห้ามขายด้วยเครื่องขาย  ด้วยเหตุผลว่าการขายผ่านเครื่องขายไม่สามารถป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กอายุต่ำกว่าเกณฑ์  ในขณะที่ประเด็นห้ามแสดงซองบุหรี่ ณ จุดขายได้รับการเห็นชอบด้วยคะแนน  288 ต่อ 180  ซึ่งเป็นมาตรการสุดท้ายในการห้ามโฆษณาสินค้ายาสูบทุกรูปแบบ  ทั้งนี้ภายหลังจากที่รัฐบาลอังกฤษได้ห้ามโฆษณาในทุกสื่อตั้งแต่ พ.ศ.2546  บริษัทบุหรี่ได้เปลี่ยนกลยุทธ์มาประดิษฐ์ประดอยซองบุหรี่เพื่อเป็นสื่อโฆษณาและอาศัยการตั้งแสดงซองบุหรี่เป็นตัวโฆษณา

 

            ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า  อังกฤษเป็นประเทศแรกในหลาย ๆ ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการผลักดันกฎหมายห้ามแสดงกฎหมายนี้  รวมถึงนิวซีแลนด์  ออสเตรเลีย  แคนาดา  ขณะที่ประเทศไทย  กฎหมายได้ห้ามแสดงซองบุหรี่ ณ จุดขายตั้งแต่ พ.ศ.2548  และการสำรวจล่าสุดพบว่า  ร้านค้าต่าง ๆ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตามบริษัทบุหรี่ก็ยังพยายามที่จะไม่ยอมรับกฎหมายนี้  ดังเช่นเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดงานยาสูบเอ๊กซ์โปที่กรุงเทพฯในเดือนหน้านี้ ที่เผยแพร่ว่าประเทศไทยห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ  ยกเว้นการแสดงซองบุหรี่ ณ จุดขาย  รวมทั้งที่ผ่านมาผู้แทนบริษัทบุหรี่นอกและโรงงานยาสูบไทยยังมีการยุยงให้ร้านค้าปลีกไม่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายห้ามแสดงซองบุหรี่ ณ จุดขาย  ทั้งนี้งานวิจัยพบว่าการตั้งซองบุหรี่ ณ จุดขาย  กระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่อยากซื้อและสูบมากขึ้น  รวมทั้งทำให้ผู้ที่พยายามจะเลิกสูบบุหรี่เลิกได้ยากขึ้น  เพราะเห็นซองบุหรี่ ณ จุดขายทำให้ใจอ่อนกลับไปสูบใหม่ จึงกล่าวได้ว่าการแสดงซองบุหรี่ ณ จุดขาย  นอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว  ยังเป็นบาปที่ทำให้คนสูบบุหรี่มากขึ้น และทำให้เลิกสูบไม่สำเร็จ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

 

 

 

 

update : 15-10-52

อัพเดตเนื้อหาโดย : สุดารัตน์ ขาเมระนิยะ

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ