ออกแบบเมนูอาหารเพื่อน้อง

ที่มา : หนังสือพิมพ์ M2F


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


ออกแบบเมนูอาหารเพื่อน้อง thaihealth


มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ศูนย์เรียนรู้ ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้า นักโภชนาการ"


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ศูนย์เรียนรู้ ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้า นักโภชนาการ" โดยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล เนคเทค และภาคีเครือข่าย ใช้เทคโนโลยีผ่านโปรแกรม Thai school lunch มาช่วยออกแบบเมนูอาหาร กลางวันให้เด็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ เพื่อให้เด็ก รับประทานอาหารดีมีคุณภาพ และใช้วัตถุดิบ ในท้องถิ่น ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code