ออกเจให้สุขภาพดี

เริ่มต้นที่อาหารย่อยง่าย

 

ออกเจให้สุขภาพดี 

          นายสง่า ดามาพงษ์ ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. กล่าวว่า การกินเจแล้วสร้างสุขจะต้องคำนึงถึงหลัก 5 ประการ คือ

 


          1. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ 2. กินให้หลากหลายและพอเหมาะ 3. กินอาหารเจรสไม่จัด 4. กินอาหารเจที่สะอาด 5. กินข้าวกล้อง ดื่มน้ำเปล่าบริสุทธิ์ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วง หลัง “อิ่มบุญ” จากเทศกาลกินเจแล้ว คือการจะต้องปรับตัวให้สมดุล เนื่องจากช่วงกินเจส่วนใหญ่กินผักติดต่อกันนานถึง 9 วัน ส่งผลให้ร่างกายปรับระบบการย่อยอาหารจากย่อยเนื้อสัตว์มาเป็นพืชผักแทน แต่เมื่อหันกลับมากินเนื้อสัตว์แบบเดิม จะทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทันได้


 

 

 

          ดังนั้น อาหารหลังออกเจในระยะเริ่มแรก ควรเริ่มด้วยอาหารที่ย่อยง่าย โดยเฉพาะอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ควรเน้นการกินปลา ไข่ และนม แทนก่อนแล้วจึงค่อยๆ เริ่มกินเนื้อไก่ หมู และวัว ตามลำดับ เพราะปลาเป็นอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพดี ย่อยง่าย มีไขมันต่ำ และมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว เป็นผลดีต่อสุขภาพป้องกันโรคหัวใจหลอดเลือดได้ เมนูปลาที่กินควรเป็นประเภทต้ม นึ่ง ย่าง แทนการทอด แต่ถ้าต้องการกินผลิตภัณฑ์ถั่วเมล็ดแห้ง เช่น เต้าหู้ และโปรตีนเกษตร แทนเนื้อสัตว์ต่อไป ก็ไม่เสียหาย แต่แนะให้ดื่มนมและกินไข่ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ได้โปรตีนที่มีคุณภาพพอเพียงต่อร่างกาย

 

          วันออกเจจึงถือเป็นโอกาสดีในการปรับพฤติกรรมการกินอาหาร ให้เริ่มต้นการประเมินภาวะโภชนาการของตนเองแบบง่ายๆ ด้วยการชั่งน้ำหนักตัว เพื่อดูว่าน้ำหนักขึ้นในช่วงกินเจหรือไม่ หากน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 กิโลกรัม แสดงว่าอาจเกิดจากการกินอาหารประเภทแป้งและไขมันจากอาหารเจมากเกินไป จึงควรนำบทเรียนดังกล่าวมาปรับการกินอาหาร และออกกำลังกายควบคู่กันไปอย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที ก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรง หุ่นดี ไม่มีโรคภัยแอบแฝง

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน  

 

 

 

update : 13-010-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : กิตติภานันทร์ ลีจันทึก

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code