ออกกำลังกายทุกวัน ลดเสี่ยงอัมพฤกษ์

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ


ออกกำลังกายทุกวัน ลดเสี่ยงอัมพฤกษ์ thaihealth

แฟ้มภาพ


แพทย์แนะประชาชน ออกกำลังกายทุกวัน ช่วยลดความเสี่ยงเป็นอัมพฤกษ์-อัมพาต


รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสำคัญ เป็นโรคที่พบบ่อยและมีอัตราความพิการสูง แต่สามารถป้องกันได้โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักให้ความรู้ และการออกกำลังกายมีส่วนช่วยป้องกันโรคอีกทางหนึ่ง


ด้าน ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า จากข้อมูลองค์การอนามัยโลกพบว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองถึง 15 ล้านคนต่อปี และ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยจะเสียชีวิต สำหรับประเทศไทยมีผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดในสมองหรือเป็นอัมพาต อัมพฤกษ์ กว่า 900 คน ต่อประชากร 100,000 คน


ทั้งนี้ทุก 4 นาที จะมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ 1 คน และในทุก 10 นาที จะมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเสียชีวิต 1 คน ถือเป็นตัวเลขที่สูงมาก แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้โดยการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดความดันโลหิตสูง เบาหวาน การนอนกรน รวมถึงงดดื่มสุรา สูบบุหรี่ และการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง ทั้งนี้การออกกำลังกายสามารถป้องกันโรคได้ถึง 40%

Shares:
QR Code :
QR Code