ออกกำลังกายชะลอความเสื่อมของสมอง

 

ออกกำลังกายชะลอความเสื่อมของสมอง

หาคำตอบไปพร้อมกับ ศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์กีฬา

Fit@HOME โครงการส่งเสริมคุณภาพคนทุกวัย ยุค New Normal ชวนวัยทำงานใส่ใจสุขภาพ เพิ่มกิจกรรมทางกาย ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ป้องกันภาวะสมองเสื่อม

Shares:
QR Code :
QR Code