อสม.ชวนชุมชน พร้อมรับมือไข้เลือดออก

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ


อสม.ชวนชุมชน พร้อมรับมือไข้เลือดออก thaihealth


แฟ้มภาพ


หลังฝนตกจากพายุฤดูร้อน อาจมีน้ำขังตามภาชนะหรือวัสดุต่างๆ ซึ่งจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย ทำให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ทาง อสม. และชาวบ้าน ต้องช่วยกันสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย บริเวณรอบๆ ตัวบ้านและในชุมชน


นางลออ ชนะกุล เจ้าหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม) ตำบลสมอทอง ลงพื้นที่หมู่ 5 ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในชุมชน และตรวจสุขภาพในคราวเดียวกัน โดยมีการแยกผู้สูงอายุออกเป็น 3 ประเภทคือ ผู้สูงอายุติดเตียง ติดบ้าน และติดสังคม สำหรับผู้สูงอายุติดเตียง ที่พบส่วนใหญ่ก็จะมีอาการปวดขา ปวดเข่า อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ส่วนโรคแทรกซ้อนจากการที่นอนนานๆ ก็ทำให้เกิดแผลกดทับได้


และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้ลงพื้นที่กำจัดลูกน้ำยุงลายในครัวเรือน วัด และสถานศึกษา  ไข้เลือดออก” นับเป็นมหันตภัยร้ายที่คร่าชีวิตของผู้คนในแต่ละปีจำนวนไม่น้อย


นางลลออ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ ในครั้งนี้ พบว่าการสำรวจลูกน้ำยุงลายส่วนใหญ่เป็นภาระหน้าที่ของ อสม. ประชาชนยังไม่ค่อยตระหนักรู้ร่วมรับผิดชอบในการป้องกันไข้เลือดออก และดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเรือนของตัวเองเท่าที่ควร


ขณะที่แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย มีมากที่ วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ โรงแรม รีสอร์ต และ บ้านเรือนประชาชน จึงอยากกำหนดเป้าหมายเชิงวิสัยทัศน์ “คนสมอทองร่วมใจ ปลอดภัยไข้เลือดออก” ร่วมกันให้ ตำบลสมอทอง มีผู้ป่วยไข้เลือดออกเป็น 0 ตลอดปี 2564 เน้นการปรับบทบาทของทุกภาคส่วน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน ร่วมกันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเป็นระบบ


นอกจากนั้นยังเน้นการใช้หลักการ “บวร บ้าน วัด โรงเรียน” โดยส่งเสริมให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันไข้เลือดออกสำรวจลูกน้ำยุงลายร่วมกับ อสม. อย่างจริงจัง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ