‘อสม.กระดังงา’ ชวนเด็ก ‘คุยเรื่องเพศเชิงบวก’

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สยามรัฐ


'อสม.กระดังงา' ชวนเด็ก 'คุยเรื่องเพศเชิงบวก' thaihealth


การพูดคุยเรื่อง “เพศ” ระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองกับบุตรหลานของตนเอง เป็นปัญหาที่ครอบครัวส่วนใหญ่ต้องพบเจอ ด้วยเพราะความอายที่จะเริ่มต้นพูดคุย หรือความไม่เข้าใจจนไม่อาจที่จะอธิบายให้เด็กเข้าใจได้ ทำให้การพูดคุยเรื่องสุขภาวะทางเพศนั้นกลายเป็นเรื่องที่มีคำตอบว่า “โตไปก็รู้เอง”


แต่การปล่อยให้บุตรหลานที่กำลังก้าวย่างขึ้นสู่วัยรุ่น “โตไปก็รู้เอง” ในเรื่องสุขภาวะทางเพศและเรื่องเพศสัมพันธ์นั้น ทำให้เด็กและเยาวชนจำนวนมากขาดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ขาดภูมิคุ้มกันที่ดีในการที่จะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ ไม่รู้จักวิธีการป้องกันตนเองจากการตั้งครรภ์ ส่งผลให้เกิดปัญหาการ “ท้องก่อนวัย” ที่ทำให้เสียโอกาสทางการศึกษา และขาดโอกาสในโลกของการทำงานไปอย่างน่าเสียดาย


สมาชิกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ได้มองเห็นปัญหาและช่องว่างระหว่างวัย ในการพูดคุยเรื่องเพศของคนสองวัยในชุมชน จึงจัดทำ “โครงการร้อยชุมชนสุขภาวะทางเพศสานพลังชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” ชวนผู้ปกครองและเด็กนักเรียนในวัย 10-15 ปีของสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ มาเข้าร่วมกิจกรรม “คุยเรื่องเพศเชิงบวก” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาวะทางเพศและเพศสัมพันธ์ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาท้องก่อนวัยอันควร รวมไปถึงหากเกิดการตั้งครรภ์แล้วสามารถเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขที่ปลอดภัย และมีทางเลือกที่หลากหลายในการจัดการหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น


'อสม.กระดังงา' ชวนเด็ก 'คุยเรื่องเพศเชิงบวก' thaihealth


นางสาวมิหล๊ะ สุระคำแหง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระดังงา เปิดเผยว่า ในปี 2556 มีเด็กในชุมชนที่ท้องก่อนวัยอันควรมากถึง 10 คน ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีความพยายามในการให้ความรู้เรื่องเพศกับเด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา แต่ก็พบว่าคอนข้างช้าเกินไป จึงได้ปรับเปลี่ยนการทำงานลงมาสู่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ซึ่งเหมาะสมกับการเรียนรู้เรื่องนี้มากที่สุด โดยได้จัดกิจกรรมคุยเรื่องเพศเชิงบวกให้ความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศกับพ่อแม่ผู้ปกครอง รวมถึงเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาและนักเรียนของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนที่มีอายุระหว่าง 10-20 ปีในพื้นที่ไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 150 คน


การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะมี อสม.จากทั้ง 7 หมู่บ้าน มาช่วยกันออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละครั้ง และกลุ่มเด็กนักเรียนแต่ละชั้นปี อย่างชั้น ป.5 ก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของการฟังและรับฟังปัญหาของคนอื่นทั้งในสิ่งที่ดีและไม่ดี เรียนรู้เรื่องของอำนาจและการอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างสันติวิธี เรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจอารมณ์ รู้จักการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายทั้งหมด จากนั้นก็จะเรียนรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอย่างง่ายๆ เช่น วิธีการคุมกำเนิดแบบต่างๆ ซึ่งบางครั้งเรื่องเหล่านี้ตัวของครูผู้สอนเองก็ไม่กล้าที่จะสอน แต่ อสม. ก็จะสร้างความรู้สึกเป็นกันเองและชวนเด็กๆ ตั้งคำถามพร้อมกับหาคำตอบในเรื่องที่สงสัยไปพร้อมๆ กัน สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 เนื้อหาที่เรียนรู้ก็จะลงลึกมากขึ้น โดยเน้นในเรื่องของการดูแลป้องกันตัวเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ เรื่องของโรคติดต่อต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ และการวางแผนครอบครัวที่ลงลึกในรายละเอียดมากขึ้น”


สำหรับหัวข้อของเรื่องเพศที่เด็กๆ อยากรู้ในวันนี้ถูกขึ้นกระดานไว้โดยคุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา และพี่ๆ อสม. โดยได้มีการสรุปประเด็นที่เด็กอยากรู้ และชักชวนเด็กๆ มาพูดคุยได้คร่าวๆ ดังนี้คือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การล่วงละเมิดทางเพศ การป้องกันตนเองจากการตั้งครรภ์ การใส่และใช้ถุงยางอนามัย การใช้ผ้าอนามัย การวางแผนครอบครัว รวมไปถึงเรื่องของ “ฝันเปียก” ที่เรียกเสียงหัวเราะลั่นจากเพื่อนคนอื่นๆ ในห้องประชุม แต่ทุกคนก็ตั้งใจรอฟังคำตอบนี้อย่างใจจดใจต่อ


'อสม.กระดังงา' ชวนเด็ก 'คุยเรื่องเพศเชิงบวก' thaihealth


นายลิขิต สีทะนน สมาชิก อสม.ตำบลกระดังงา ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า ในวันนี้นอกจากเด็กๆ จะได้เรียนรู้เรื่องราวในหัวข้อต่างๆ ที่กล่าวมานั้น แต่สิ่งสำคัญก็คืออยากให้เด็กๆ รู้จักการรับฟังพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อน หรือคนอื่นๆ ให้มากขึ้น รู้จักวิธีการป้องกันตัวจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ รู้จักวิธีการป้องกันตัวเองจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือสามารถถ่ายทอดบอกต่อให้กับเพื่อนหรือคนอื่นๆ ในชุมชนของตนเองได้


“บางคนอาจมองว่าเรื่องแบบนี้เป็นการชี้โพรงให้กระรอกหรือเปล่า ในมุมนี้อยากจะบอกว่าสมัยนี้เทคโนโลยีต่างๆ ทันสมัยมาก เด็กๆ ตั้งแต่ ป.1 ก็สามารถเข้าถึงเรื่องราวเหล่านี้ได้แล้วจากสื่อออนไลน์ต่างๆ เราจึงต้องสอนให้เขารู้จักป้องกันตัวตั้งแต่ตอนนี้เพราะเด็กส่วนใหญ่เค้ารู้เรื่องเหล่านี้มาก่อนบ้างแล้ว ซึ่งถ้าเด็กในชุมชนมีความรู้ สามารถกล้าพูดคุยเรื่องเพศเชิงบวกกับพ่อแม่ เพราะเราได้สอนทั้งพ่อและแม่รวมไปถึงตัวเด็กแล้ว เวลามีปัญหาก็กล้าที่จะปรึกษากับพ่อแม่ได้โดยไม่ต้องไปปรึกษาเพื่อน โดยคาดหวังว่าเด็กรุ่นต่อๆ ไปจะรู้จักการป้องกันตัวเองอย่างไรไม่ให้ท้อง ไม่ให้ติดเชื้อโรคต่างๆ เพราะวันนี้เราคงห้ามเด็กไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ ถ้าทำได้แบบนี้ก็เชื่อว่าปัญหาเรื่องการท้องก่อนวัยอันควรก็จะหมดลงไปในชุมชน


'อสม.กระดังงา' ชวนเด็ก 'คุยเรื่องเพศเชิงบวก' thaihealth


นางสาวกฤติยา ปราบพารา อสม.จากบ้านพังเถียะ หมู่ 6 เล่าให้ฟังว่า เมื่อก่อนครอบครัวมักไม่กล้าสอนเรื่องเพศสัมพันธ์กับลูกหลานของตัวเอง บางครั้งก็อายที่พูดถึงเรื่องพวกนี้ ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การท้องก่อนวัยขึ้นมา ทางคณะทำงานจึงเริ่มจากการเข้าไปสอนผู้ปกครองให้มีความเข้าใจในตัวของเด็กๆ เข้าใจพฤติกรรมต่างๆ ที่เปลี่ยนไป และเข้าใจความรู้สึกของพวกเขามากขึ้น


วันนี้ผู้ปกครองในชุมชนของเราเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อลูกหลานของตนเองไปในทางที่ดีขึ้น รู้จักที่จะรับฟังลูก ฟังคนในครอบครัวมากขึ้น ซึ่งตัวของเด็กเองก็พอมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้มาบ้าง ทาง อสม. ก็จะสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศ ฝึกทักษะการปฏิเสธ การระวังตัวเองไม่ให้ไปอยู่ในสถานที่ๆ ไม่ปลอดภัย เพราะการท้องไม่พร้อมนั้นนอกจากจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กเอง เกิดผลเสียกับเรื่องของโอกาสทางการเรียนแล้ว ปัญหานี้ก็จะกลายเป็นปัญหาของครอบครัวเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งจากความพยายามทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 2557 ก็พบว่าตัวเลขของเด็กในชุมนที่ท้องไม่พร้อมนั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดหวังถ้าเด็กๆ ในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ ปัญหาการท้องก่อนวัยในชุมชนก็น่าที่จะต้องลดน้อยลงหรือหมดไป


การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศของตำบลกระดังงา จึงไม่ได้เป็นการชี้โพรงให้กระรอก แต่เป็นการแนะนำให้บรรดากระรอกน้อยรู้จักวิธีการดูแลป้องกัน และดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ เพื่อแก้ปัญหาการตั้งครรภ์หรือท้องก่อนวัยในชุมชนที่จะส่งผลกระทบต่อโอกาสในการเรียนรู้ โอกาสในการทำงาน และโอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเด็กและเยาวชนทุกคนในชุมชนแห่งนี้อย่างยั่งยืน

Shares:
QR Code :
QR Code