อย.แนะผู้บริโภครู้เท่าทัน โฆษณาอวดอ้างเครื่องมือแพทย์ใช้เทคโนโลยีเอ็กซ์โซโซมช่วยฟื้นฟูผิวเกินจริง

ที่มา : เว็บไซต์ไทยโพสต์

                    อย.แนะผู้บริโภครู้เท่าทัน โฆษณาอวดอ้างเครื่องมือแพทย์ใช้เทคโนโลยีเอ็กซ์โซโซมช่วยฟื้นฟูผิวเกินจริง

                    ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการโฆษณาเครื่องมือแพทย์อวดอ้างว่าใช้เทคโนโลยี Exosome (เอ็กซ์โซโซม) หรือมีส่วนประกอบของ Stem Cell ช่วยฟื้นฟูผิวล้ำลึก และมีการโฆษณาสำหรับใช้ฉีดบนใบหน้านั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ขอชี้แจงว่า จากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องมือแพทย์ พบว่าอย.ยังไม่เคยมีการอนุญาตเครื่องมือแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยี Exosome (เอ็กซ์โซโซม) หรือส่วนประกอบของ Stem Cell รวมทั้งยังไม่เคยได้รับการอนุญาตโฆษณาเทคโนโลยี Exosome (เอ็กซ์โซโซม) หรือส่วนประกอบของ Stem Cell ดังกล่าวรวมถึงการโฆษณาสำหรับใช้ฉีดบนใบหน้าตามที่กล่าวอ้าง

                    ดังนั้น อย.แนะให้ผู้บริโภครักษาสิทธิของตนเอง และรู้เท่าทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอวดอ้างเกินจริง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย (Safety) ในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยใช้แนวปฏิบัติดังนี้ 1) ตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ว่าได้รับอนุญาตจาก อย. โดยพิจารณาเลขทะเบียนการอนุญาต 2) ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ว่ามีหมายเลขใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ 3) ตรวจสอบวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ และยืนยันให้ผู้ประกอบการใช้ตามที่ระบุบนฉลากอย่างเคร่งครัด 4) ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ 5) พิจารณาข้อความโฆษณา และความคุ้มค่าในการรับบริการ 6) หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แล้วหากเกิดความผิดปกติให้รีบติดต่อ อย. ได้ที่สายด่วนอย.1556 ขอย้ำให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ว่าได้รับการอนุญาตจาก อย. รวมทั้งถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ ข้อบ่งใช้ในฉลาก และเอกสารกำกับไว้เป็นหลักฐาน ในส่วนของผู้ประกอบการ ขอให้ดำเนินการภายใต้กฎระเบียบ มีความรับผิดชอบ โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคอย่างรอบด้าน และปฏิบัติตามข้อมูลวิธีใช้บนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดกับผู้มารับบริการ

                    ทั้งนี้ อย.พร้อมเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้บริโภคสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตได้ที่เว็บไซต์ อย. http://www.fda.moph.go.th

Shares:
QR Code :
QR Code