อย.เตือน พบ 28 ยาลดอ้วนผสมสารอันตราย!

ที่มา : สยามรัฐ


อย.เตือน พบ 28 ยาลดอ้วนผสมสารอันตราย! thaihealth


แฟ้มภาพ


อย.เผย พบผลิตภัณฑ์อาหาร 28 ตัวอย่าง มีการเจือปนสารอันตราย เสี่ยงอันตรายต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคความดันโลหิต โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคตับ โรคไต โรคต้อหิน ตลอดจนหญิงตั้งครรภ์ และให้นมบุตร


นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาและโฆษก อย. เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารจากสถานที่จำหน่ายต่าง ๆ ที่กล่าวอ้างสรรพคุณ ลดน้ำหนัก และเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ส่งตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งผลตรวจพบผลิตภัณฑ์อาหาร 28 ตัวอย่าง มีการเจือปนยา โดยผลิตภัณฑ์อาหารที่กล่าวอ้างสรรพคุณลดน้ำหนัก พบข้อบกพร่อง 14 ตัวอย่าง โดยพบไซบูทรามีน 8 ตัวอย่าง ออร์ ลิสแตท (Orlistat) 3 ตัวอย่างไซบูทรามีน และออร์ลิสแตท 1 ตัวอย่าง ฟีนอล์ฟทาลีน (Phenolphthalein) และไซบูทรามีน 1 ตัวอย่าง ซึ่งทั้งหมดเป็นยาที่ใช้สำหรับผู้ที่น้ำหนักเกินหรือต้องการลดน้ำหนัก ผู้ที่ต้องการใช้ยาชนิดดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับการใช้ยาที่ถูกต้องทุกครั้ง เพราะมีอันตรายต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคความดันโลหิต โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคตับ โรคไต โรคต้อหิน ตลอดจนหญิงตั้งครรภ์ และให้นมบุตร


ผลข้างเคียงคือ นอนไม่หลับ เวียนศีรษะ วิตกกังวล ตาพร่ามัว ทำให้ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว หากได้รับในปริมาณมาก อาจเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์อาหารที่กล่าวอ้างสรรพคุณเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ พบข้อบกพร่อง 14 ตัวอย่าง โดยพบซิเดนาฟิล (Sildenafil) 11 ตัวอย่าง พบซิเดนาฟิล และทาดาลาฟิล (Tadalafil) 3 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นยากลุ่มที่ใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ


ทั้งนี้ อย.ย้ำเตือนผู้ขายที่ต้องการกระตุ้นยอดขายโดยนำผลิตภัณฑ์อาหารที่เจือปนยามาจำหน่ายให้ผู้บริโภคทุกช่องทาง ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หากตรวจพบจะถูกดำเนินคดีขั้นสูงสุด ระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งมีมาตรการยกเลิกเลขสารบบอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code