อย.สั่งเรียกคืนกันแดดยี่ห้อดัง หลังมีข่าวอาจทำให้ไฟลุกไหม้ผิวหนังได้

 

                 

หลังมีข่าวผู้บริโภคในสหรัฐและแคนาดาใช้ครีมกันแดดยี่ห้อหนึ่ง แล้วได้รับอันตรายหลังเกิดติดไฟที่ผิวหนังและบริษัทผู้ผลิตเรียกเก็บคืนจากท้องตลาด ในส่วนของไทย อย.เร่งตรวจสอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สเปรย์ยี่ห้อดังกล่าวอย่างเร่งด่วน พบว่า มีการนำเข้ามาในประเทศไทย เพียง 1 รายการ ขณะนี้ให้บริษัทเรียกเก็บคืนจากท้องตลาดแล้ว ขอผู้บริโภคอย่าหวั่นวิตกพร้อมแนะหากใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าว ขอให้อ่านฉลากและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด หากใช้ต้องให้ผลิตภัณฑ์แห้งสนิท ไม่ควรใช้ขณะอยู่ใกล้ประกายไฟ                

                นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เปิดเผยว่า อย.ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีการนำเข้าผลิตภัณฑ์กันแดดยี่ห้อดังที่ปรากฎเป็นข่าว จำนวน 6 รายการ ซึ่งตรงกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นข่าวเพียง 1 รายการ อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบไม่พบผู้บริโภคในประเทศไทยได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแต่อย่างใด แต่เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ประสานกับบริษัท ผู้นำเข้าเรียกคืนสินค้าดังกล่าวออกจากชั้นวางจำหน่ายสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

                เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ผู้บริโภคอย่าตื่นตระหนก เพราะ อย.จะคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคเสมอ และ ขอแนะนำว่าหากมีความประสงค์จะใช้ผลิตภัณฑ์ใน  กลุ่มรูปแบบเป็นสเปรย์ฉีดพ่นใดๆ ควรระมัดระวังและปฏิบัติตามคำเตือนที่แสดงบนฉลากอย่างเคร่งครัด ให้สังเกตข้างกระป๋องผลิตภัณฑ์จะแสดงรูปฉลากประกายไฟบนขวดสเปรย์ และเวลา  ทำกิจกรรมใดๆ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เช่น การสูบบุหรี่ ควรหลีกเลี่ยงทันที เพราะสเปรย์ กันแดดโดยทั่วไปมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ที่ทำให้เกิดการติดไฟได้ง่าย ทั้งนี้ หากผู้บริโภคมีอาการผิดปกติจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 อีเมล์ : [email protected] หรือ สำนักสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

 

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) 

 

Shares:
QR Code :
QR Code