อย่ามองข้าม ความดันโลหิตต่ำ

ที่มา : เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย


อย่ามองข้าม ความดันโลหิตต่ำ thaihealth


แฟ้มภาพ


ความดันโลหิตต่ำ เป็นภาวะความดันโลหิตในหลอดเลือดแดงต่ำกว่าปกติ มักทำให้มีอาการป่วย เช่น เวียนศีรษะ มองเห็นไม่ชัด คลื่นไส้ สับสน ใจสั่น ผิวซีด ผิวหนังเย็นหรือชื้นผิดปกติ เสียการทรงตัว ร่างกายอ่อนแอ ชีพจรเต้นเร็ว เป็นลม หรืออาจเกิดอาการช็อกได้หากภาวะความดันต่ำมีความรุนแรงมาก


คนส่วนมากมักไม่ค่อยให้ความสนใจ แต่ถ้าความดันโลหิตต่ำลงมาก ๆ  จะเป็นผลเสียต่อร่างกาย ภาวะความดันโลหิตต่ำ = ค่าความดันโลหิตต่ำกว่า 90/60 มิลลิเมตรปรอท


สาเหตุเกิดจาก


> การลุกขึ้นทันทีจากท่านอน โดยเฉพาะเมื่อนอนนาน ๆ


> ไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกาย หรือนั่งนานๆ 


> กินอาหารมื้อใหญ่หรือปริมาณมากเกินไป


> การขาดน้ำหรือท้องเสีย อาเจียนรุนแรง


> ยืนหรือนั่งไขว้ห้างนาน ๆ 


> อยู่ในที่แออัดหรืออบอ้าว


> การหยุดพักทันทีขณะออกกำลังกายอย่างหนัก


วิธีป้องกัน


> พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่อดนอน


> คอยตรวจวัดความดันสม่ำเสมอ


> ออกกำลังกายสม่ำเสมอ


> ท่าออกกำลังกายที่ควรเลี่ยง คือการเคลื่อนไหวเปลี่ยนท่าทาง อย่างรวดเร็วและท่าที่ศรีษะอยู่ต่ำกว่าหัวใจ 

Shares:
QR Code :
QR Code