`อย่างไรคือ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ`

การออกกำลังกายที่หลายคนทำอยู่นั้น ถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่ และการออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงนั้น มีวิธีปฏิบัติอย่างไร ติดตามได้จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ยุทธนา อุดมพร งานสร้างเสริมคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

/data/content/23972/cms/e_hiloqtux1235.jpg

ข้อแนะนำเบื้องต้นในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ประกอบด้วย ลำดับแรกนั้น สภาพร่างกายต้องพร้อม หากมีโรคประจำตัว ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเลือกวิธีออกกำลังกาย อีกทั้งสภาพจิตใจต้องพร้อมด้วย เพราะหากมีเรื่องไม่สบายใจ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้น และสำหรับการแต่งกายนั้น ต้องให้เหมาะสมกับชนิดของการออกกำลังกาย แนะนำให้สวมใส่ผ้าฝ้ายหรือผ้าที่ผลิตมาเฉพาะสำหรับชุดกีฬา เพราะจะช่วยระบายความร้อนได้ดี

ส่วนรองเท้า ควรเลือกสวมใส่รองเท้าที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ เพราะจะส่งผลดีต่อการเคลื่อนไหวและลดการบาดเจ็บได้

สำหรับช่วงเวลาในการออกกำลังกายนั้น แนะนำให้เป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นจะเหมาะกว่าตอนกลางวัน ซึ่งเป็นเวลาที่เหนื่อยเร็ว และอาจถึงขั้นหน้ามืดเป็นลมได้ และควรออกกำลังกายในช่วงเวลาเดียวกันทุกครั้ง เพราะจะส่งผลดีต่อการปรับสภาพร่างกายของเราด้วย

ไม่ว่าท่านจะออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรงหรือเพื่อลดน้ำหนัก หัวใจสำคัญที่ต้องนึกถึงคือ ความสม่ำเสมอ ระยะเวลา และความหนักที่ใช้ในการออกกำลังกายทุกครั้ง ในระหว่างการออกกำลังกายและหลังจากออกกำลังกายเสร็จแล้ว สิ่งที่จะละเลยไม่ได้คือ การดื่มน้ำให้เพียงพอ เนื่องจากร่างกายอาจสูญเสียน้ำได้ถึงประมาณ 2 ลิตร ดังนั้นควรให้น้ำชดเชยในปริมาณที่เหมาะสมทุกครั้ง ถ้าเป็นในระหว่างการออกกำลังกายนั้น แนะนำให้ดื่มน้ำเปล่าที่สะอาดเพื่อชดเชยการสูญเสียน้ำ ควรดื่มครั้งละน้อยๆ สัก 250-300 ซีซี. แต่บ่อยๆ เพื่อหลีกเลี่ยงอาการจุก

สำหรับผู้ที่จะออกกำลังกายหนักหรือนานกว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง อาจจะดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่เหมาะสม หรือเครื่องดื่มเกลือแร่ได้หลังออกกำลังกายแล้ว นอกจากนี้แล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูสภาพของตนเองและพร้อมรับการออกกำลังกายครั้งใหม่อย่างมีพลังต่อไป

แต่ไม่ว่าท่านจะออกกำลังกายประเภทใด สิ่งสำคัญคือ การรู้จักประมาณตน ถ้าเหนื่อยแล้ว ยังฝืนต่อด้วยความหนักเท่าเดิมจนร่างกายทนไม่ไหว แนะนำให้หยุด เพราะขืนเล่นต่อไป อาจเกิดอันตรายจนถึงภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้ ควรออกกำลังกายแต่พอควร จะช่วยให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และช่วยลดพลังงานส่วนเกินได้ดีกว่า  

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code