อยากทำดี เตรียมตัวอย่างไร?

ที่มา : Sook Magazine ฉบับที่ 49 เดือนธันวาคม 2016


อยากทำดี เตรียมตัวอย่างไร? thaihealth


แฟ้มภาพ


หลายคนที่อยากเปลี่ยนตัวเองเพื่อสังคม และเป็นคนดีแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ควรเริ่มต้นดังนี้


  • ร่างกายที่สมบูรณ์พร้อม – หากคิดดูแล้วว่า งานอาสาที่จะออกไปทำต้องอาศัยร่างกายที่แข็งแรงพร้อมทำกิจกรรมทั้งวัน เราเองก็ควรเตรียมพร้อม ฟิตร่างกายให้เต็มที่กับกิจกรรมนั้น ๆ
  • พกจิตใจที่พร้อมจะให้ติดไปเสมอ – หมายความว่า เราต้องให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน และให้เท่าที่ให้ได้ ไม่เดือดร้อนตัวเอง ให้ในสิ่งที่เหมาะสมกับสถานะของตัวเองด้วย
  • ใช้ใจสัมผัสกับงานอาสานั้นให้กว้าง – เมื่อต้องทำงานจิตอาสา แน่นอนว่าเราต้องเจอความลำบาก บางครั้งอาจมากกว่าที่คิดไว้ ดังนั้นควรคิดว่าการลงมือทำสิ่งนี้ จะช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ตัวเอง สังคมใหม่ ๆ คนใหม่ ๆ ที่จะทำให้เราเรียนรู้โลกได้อย่างแท้จริง  

Shares:
QR Code :
QR Code