อภ.ทำการผลิตน้ำเกลือสำรองแก้ปััญหาขาดแคลนน้ำเกลือ

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เผยแผนดำเนินการในปี 2556 จะทำการผลิตน้ำเกลือสำรองเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ซึ่งจะสำรองไว้ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านถุงและผลิตยาชื่อสามัญเพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าว่าจะผลิตยาในกลุ่มที่ประชาชนมีการใช้เป็นจำนวนมาก

นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า อภ.มีแผนดำเนินการในปี 2556 ดังนี้

1. พัฒนาการผลิตน้ำเกลือ เนื่องจากภาวะขาดแคลนน้ำเกลือ ภายหลังโรงงานผลิตน้ำเกลือรายใหญ่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 จนต้องนำเข้าน้ำเกลือจากประเทศเพื่อนบ้านเดือนละประมาณ 1 ล้านถุง แม้ขณะนี้โรงงานต่างๆ จะสามารถกลับมาผลิตได้เกือบ 100% แล้วก็ตาม แต่เพื่อความไม่ประมาทและลดการนำเข้าน้ำเกลือ อภ.จะทำการผลิตน้ำเกลือสำรองเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ซึ่งจะสำรองไว้ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านถุง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาอีก ซึ่งขณะนี้ผลิตได้แล้วกว่า 1 ล้านถุง ส่วนปริมาณน้ำเกลือที่จะผลิตตั้งเป้าว่าจะผลิตขนาดตั้งแต่ 100-1,000 ซีซี อย่างไรก็ตาม อภ.จะมีการตรวจทานระบบการผลิตน้ำเกลือควบคู่ไปด้วย

2. การผลิตยาชื่อสามัญเพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าว่าจะผลิตยาในกลุ่มที่ประชาชนมีการใช้เป็นจำนวนมาก เช่น ยาโรคเบาหวาน ยาความดันโลหิตสูง และยาเอดส์ เป็นต้น เพื่อให้ราคายาถูกลง อาทิ จาก 100 บาท ก็จะทำให้ราคาลดลงจากเดิมประมาณ 70-80% คือเหลือประมาณ 20-30 บาท โดยการผลิตยาชื่อสามัญนั้นจะเริ่มต้นที่ยาเอดส์ก่อน และถ้าผลักดันยาเอดส์สำเร็จก็จะผลักดันยาเบาหวานต่อ และตามด้วยยาชนิดอื่นๆ ตามลำดับเพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและทำให้มีการเข้าถึงยามากขึ้น สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนอยู่ดีกินดี และมีสุขภาพที่แข็งแรง ทั้งนี้ หาก อภ.สามารถผลิตยาชื่อสามัญได้ ประชาชนและประเทศจะประหยัดค่าจ่ายได้มาก สังเกตได้จากการที่ อภ.ผลิตยาซิเดกร้าหรือยาแก้ปัญหาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ส่งผลให้ยากลุ่มเดียวกับซิเดกร้ามีราคาถูกลงจากเดิมประมาณ 20-30%
       
      “ในปี 2558 ไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น เราจึงควรใช้ยาชื่อสามัญมากขึ้น เพราะว่าจะต้องมีการแข่งขันกัน ไทยจึงต้องลดการนำเข้ายาดังกล่าวซึ่งขณะนี้มีมากถึงร้อยละ 70 เพราะฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนสมดุลให้เป็นยาในประเทศร้อยละ 50-60 ซึ่งจะต้องดำเนินการควบคู่กับการควบคุมคุณภาพและราคาที่เหมาะสม” ผอ.อภ.กล่าว

 

 

ที่มา :หนังสือพิมพ์ astvผู้จัดการ

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code