อบรมให้ความรู้เรื่องบุหรี่มีพิษภัยต่อสุขภาพและคนรอบข้างอย่างไร ?

featured

เมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ จัดอบรมให้ความรู้
เรื่องบุหรี่มีพิษภัยต่อสุขภาพและคนรอบข้างอย่างไร แก่ตัวแทนวินมอเตอร์ไซค์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาอำเภอพระประแดงอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

Shares:
QR Code :
QR Code