อบรมแนะนำการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายและนำส่ง ผ่านระบบ e-Filing สำหรับภาคีผู้รับทุนของ สสส.

ประชาสัมพันธ์อบรมแนะนำการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

และนำส่งผ่านระบบ e-Filing สำหรับภาคีผู้รับทุนของ สสส.

                    แนะนำการยื่นแบบและนำส่งข้อมูลการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้รับทุนสนับสนุนโครงการจาก สสส. ที่ระบบ e-Filing ของกรมสรรพากร ทั้งโครงการหลัก และโครงการย่อย

เนื้อหาการอบรม

  • หลักการและแนวทางการขอสิทธิยื่นแบบและนำส่งออนไลน์ภายใต้ สสส.
  • วิธีการยื่นแบบที่ระบบ e-Filing ได้แก่ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ในแต่ละเดือนที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย

รอบที่เปิด

ผ่านออนไลน์ โปรแกรม Zoom ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

  • เดือนมิถุนายน  (วันที่ 4 มิ.ย.67)
  • เดือนกรกฎาคม (วันที่ 2 ก.ค.67)
  • เดือนสิงหาคม (วันที่ 6 ส.ค. 67)
  • เดือนกันยายน (วันที่ 3 ก.ย. 67)

สมัครลงทะเบียน

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารองค์กร (Call Center) สสส.

:โทร 02–343-1500 กด 3

ศูนย์สนับสนุนด้านการเงิน บัญชี ภาษี และพัสดุสำหรับภาคี

โทร. 02-464-0832-4 ต่อ 19-21

มือถือ 099-049-3991

อีเมล : [email protected]

Line : @562wchfz

Shares:
QR Code :
QR Code