อบรมเสริมทักษะการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ ด้านการเงิน การบัญชี สสส. ประจำปีงบ 2566

สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่

https://forms.gle/wAiSki6mPXwxQgnt7

รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม
กำหนดการอบรม

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ