อบรมเสริมทักษะการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ ด้านการเงิน การบัญชี สสส. ประจำปีงบ 2566

สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่

https://forms.gle/wAiSki6mPXwxQgnt7

อบรมเสริมทักษะการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ ด้านการเงิน การบัญชี สสส. ประจำปีงบ 2566

อบรมเสริมทักษะการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ ด้านการเงิน การบัญชี สสส. ประจำปีงบ 2566

 

Shares:
QR Code :
QR Code