อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "พลังสื่อพลเมืองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง"

featured

เมื่อวันที่ 03 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “พลังสื่อพลเมืองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง” (Active Citizen and Media for change) โครงการที่ชวนเยาวชนมาผลิตสื่อ พลังสื่อ พลังพลเมือง ปลุกพลังบวก รู้หน้าที่ เปลี่ยนสังคม เป็นพลเมืองสร้างสรรค์ เพื่อประเทศไทยน่าอยู่

Shares:
QR Code :
QR Code