อบรมอาสาสมัครงานวิ่ง THAI HEALTH DAY 10 K RUN 2015

featured

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับและสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครงานวิ่ง THAI HEALTH DAY 10 K RUN 2015 เพื่อเป็นแกนนำในการสร้างนักวิ่งหน้าใหม่ ได้แก่ ทีมนักวิ่งนำเวลา (pacer) ทำหน้าที่วิ่งนำนักวิ่งให้เข้าสู่เส้นชัยภายในช่วงเวลาที่ตั้งใจไว้ ทีมปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉิน(First Aid/EMS) ทำหน้าที่ดูแลนักวิ่งที่ประสบปัญหาการบาดเจ็บระหว่างเส้นทางวิ่ง และทีมสนับสนุนการบริการท้ายขบวนวิ่ง(Sweeper) ทำหน้าที่หน้าที่ให้บริการและดูแลความเรียบร้อยตลอดเส้นทางการวิ่ง

Shares:
QR Code :
QR Code