อบรมหลักสูตรวัดบันดาลใจ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

ที่มา : แฟนเพจวัดบันดาลใจ


ภาพประกอบจากแฟนเพจวัดบันดาลใจ


อบรมหลักสูตรวัดบันดาลใจ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ thaihealth


จัดอบรมหลักสูตรวัดบันดาลใจ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์


เมื่อวันที่ 16 มี.ค. ทางโครงการวัดบันดาลใจได้จัดอบรมหลักสูตรวัดบันดาลใจ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจของการเป็นวัดบันดาลใจ ในงานนี้มีวัดที่เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 29 วัดจากทั่วประเทศไทย เช่น วัดแม่พริก (มิ่งเมือง) จ.เชียงราย, วัดสระเรียง จ.นครศรีธรรมราช, วัดป่ารัตภูมิ จ.สงขลา, วัดดาวเรือง จ.ชัยภูมิ, วัดดอยกู่ไก่แก้ว จ.พะเยา, วัดสุทธิกาญจนาราม จ.กาญจนบุรี, วัดโพธิ์เผือก จ.นนทบุรี ฯลฯ โดยประกอบด้วยภิกษุ 35 รูป ภิกษุณี 3 รูป เณร 3 รูป ฆราวาสที่เป็นตัวแทนจากวัด 25 คน พร้อมทั้งตัวแทนจากโรงเรียนรุ่งอรุณ, สสส., กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, สถาปนิกบริษัทสถาปนิกสุข, ทีมวิจัยจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์, สถาปนิกและทีมงานจากสถาบันอาศรมศิลป์ กล่าวเปิดงานโดยพระปัญญานันทมุณี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ และรองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์


อบรมหลักสูตรวัดบันดาลใจ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ thaihealth


กิจกรรมเริ่มจากการแนะนำตัวเองและเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งวัดที่เข้าร่วมมีเป้าหมาย เช่น ต้องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็นสัปปายะ เพิ่มพลังศรัทธาทางปัญญาให้ผู้ที่มาเข้าวัด ต้องการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน ต้องการให้วัดสามารถยกระดับจิตใจของพุทธศาสนิกชน ต้องการให้วัดเป็นที่เรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ เมื่อทำความรู้จักกันแล้ว กิจกรรมต่อด้วยการชมคลิปวิดีโอสั้นๆ เกี่ยวกับแนวทางของวัดบันดาลใจ ได้แก่ เรื่อง “ธรรมะกับธรรมชาติ” “ธรรมตามสมัย” และ “โรงเรียนวัด” โดยแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อช่วยกันตอบคำถามและสะท้อนการเรียนรู้ (รายละเอียดดูได้จากใต้ภาพ)


อบรมหลักสูตรวัดบันดาลใจ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ thaihealth


หลังจากนั้น ยิ่งยง ปุณโณปถัมภ์ สถาปนิกจากสถาบันอาศรมศิลป์ได้อธิบายถึงแนวคิดการพัฒนาวัดชลประทานรังสฤษดิ์ทั้งด้านกายภาพและการจัดการ โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของทั้งวัดและนักออกแบบ ก่อนจะแบ่งกลุ่มแยกกันเดินชมบริเวณวัดชลประทานฯ ตามจุดที่สำคัญ เช่น อาคารปัญญานันทานุสรณ์ ศูนย์หนังสือ อาคารอินเดียศึกษา อาคารพุทธสาวิกา เพื่อสร้างความเข้าใจการพัฒนาทางกายภาพที่เกิดขึ้นร่วมกัน

Shares:
QR Code :
QR Code