อบต.โนนทอง ขอนแก่น ยื่น 5 มาตราการ หนุนตำบลต้นแบบปลอดเหล้าอย่างยั่งยืน

 

เทศกาลงดเหล้าเข้าพรรษามหามงคล ประจำปี 2555  จังหวัดขอนแก่น โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง ได้จัดเวทีเสวนาเรื่อง “จากงานศพปลอดเหล้า…ก้าวสู่ชุมชนคนเลิกเหล้าตลอดชีวิต” ณ ลานธรรม วัดศรีมณีธรรม ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

ประกอบด้วยกิจกรรม พิธีมอบเกียรติบัตรคนเลิกเหล้าตลอดชีวิต จำนวน 84 คน กล่าวปฏิญาณเลิกเหล้าตลอดชีวิต การให้ความรู้โทษภัยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเวทีเสวนาฯ มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ นายอำเภอแวงใหญ่ ผอ.รพ.แวงใหญ่ ผอ.โรงเรียนรัตนะ ปลัด อบต.โนนทอง เจ้าอาวาสวัดศรีมณีธรรม ผอ.รพ.สต. เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน  และชมรมคนรักสุขภาพเลิกเหล้าตลอดชีวิต ตำบลโนนทอง จำนวนกว่า 100 คน ร่วมกิจกรรม โดยประธานชมรมคนรักสุขภาพเลิกเหล้าตลอดชีวิตโนนทอง ได้ยื่นหนังสือข้อเสนอ 5 ข้อ ให้ อปท.ประกาศเป็นนโยบายสาธารณะชุมชนปลอดเหล้า ในเทศกาลงดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล ในปีนี้

นายพรหมมา อินทร์สา ประธานชมรมคนรักสุขภาพเลิกเหล้าตลอดชีวิต ตำบลโนนทอง  กล่าวว่า  ตนและสมาชิกคนเลิกเหล้าตลอดชีวิต 84 คน ได้ยื่นหนังสือต่อนายอำเภอแวงใหญ่  เพื่อขอให้ อบต.โนนทอง  ประกาศนโยบายสาธารณะให้ตำบลโนนทองเป็นตำบลปลอดเหล้า โดยให้ดำเนินการ  5 มาตรการหลักคือ  1. ห้ามดื่มเหล้าในสถานที่ราชการทุกแห่ง  2. การจัดงานกีฬาทุกชนิดเป็นงานปลอดเหล้า 3. ห้ามดื่มห้ามขายเหล้าในบริเวณวัด 4. ร่วมรณรงค์งานบุญประเพณีปลอดเหล้าอย่างจริงจัง  และ 5. ไม่จำหน่ายเหล้าและบุหรี่แก่เด็กอายุตำว่า 20 ปี เพื่อให้ตำบลโนนทอง เป็นตำบลต้นแบบปลอดเหล้าอย่างยั่งยืน

หลังจากรับหนังสือฯ แล้ว นายสุรศักดิ์ สมทรัพย์ ปลัดอาวุโส ได้กล่าวว่ายินดีให้การสนับสนุนมาตรการดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าเป็นมาตรการทางสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยรวม ทั้งนี้ทางอำเภอแวงใหญ่จะกำหนดให้เป็นมาตรการสังคมของอำเภอ  และจะดำเนินการเสนอให้เข้าไปบรรจุไว้เป็นแผนงานของอำเภอ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง 

ส.ต.อ. ยุทธศิลป์ โสมาเกตุ ปลัด อบต.โนนทอง กล่าวว่า  พร้อมประกาศเป็นนโยบายสาธารณะทันที  หากชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคม  เพราะจะสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพและปัญหาสังคมได้เป็นอย่างดี  ซึ่งตนคาดว่าจะประกาศเป็นนโยบายสาธารณะได้ทันในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ ขณะที่ นพ.พรพล เหล่าวิทวัส  ผอ.รพ.แวงใหญ่ จะสนับสนุนให้เกิดการจัดทำแผนงานแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อให้ตำบลโนนทอง  เป็นตำบลต้นแบบชุมชนปลอดเหล้าได้จริงในอนาคต

นายสุวิทย์ พัฒน์มะณี  ผอ.รพ.สต.โนนทอง กล่าวว่า ตลอดเวลา 3 ปีที่ผ่านมา จะเห็นพัฒนาการของการขับเคลื่อนชุมชนปลอดเหล้าของตำบลโนนทองว่า มีความก้าวหน้าไปเป็นลำดับ จากเดิมที่มีคนเข้าร่วมเป็นสมาชิกเลิกเหล้าเพียง 10 คนในระยะเริ่มต้น  และทุกคนก็ไม่กล้าที่จะบอกกับสังคมว่าเลิกเหล้าแล้ว ต่อมาได้ร่วมกันจัดงานศพปลอดเหล้า ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นเนื่องจากชาวบ้านชมว่าเป็นงานที่ดีและมีประโยชน์จริงๆ ทำให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น  40 คนในปีที่  2 ปัจจุบันมีสมาชิกเลิกเหล้าตลอดชีวิต จำนวน  84 คน และคาดว่าจะขยายเป็นครอบครัวเลิกเหล้าตลอดชีวิตได้มากขึ้นๆ ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่ง นายวิชัย จันทร์มะณี ผอ.โรงเรียนรัตนะ ก็ยินดีจะเข้าไปช่วยเหลือโดยผ่านการขอความร่วมมือจากเด็กนักเรียนไปยังผู้ปกครอง  ให้เข้าร่วมเป็นครอบครัวปลอดเหล้าตลอดชีวิตให้เพิ่มมากขึ้น

พระอาจารย์ ไพศาล ญาณสัมปันโณ เจ้าอาวาสวัดศรีมณีธรรม กล่าวว่า  คนที่เลิกเหล้าตลอดชีวิตได้  ถือว่าเป็นคนใจเพชร  ที่สามารถเอาชนะใจตนได้  เพราะการชนะใจตนได้ถือว่าเป็นการเอาชนะกิเลสทั้งปวงได้ จึงขออนุโมทนาบุญด้วย  หากจะเข้าไปขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคมด้วยนั้น  ทุกท่านจึงเปรียบเสมือนเป็นวีรบุรุษ  ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงสังคม  ให้แยกบุญกับบาปออกจากงานประเพณีที่ปลูกฝังค่านิยมผิดๆกันมานาน  ขอให้ทุกท่านจงมีกำลังใจที่จะขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ  ให้ตำบลโนนทองเป็นตำบลปลอดเหล้าต้นแบบ  ได้ตามเจตนารมณ์ของทุกๆคน 

ส่วน นายนิรุจน์ อุทธา ผอ.ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน  กล่าวเพิ่มเติมว่า ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ เป็นพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ ที่ประกาศให้เป็นพื้นที่งานศพปลอดเหล้ามาตั้งแต่ปี 2553 ปัจจุบันกำลังจะประกาศเป็นตำบลปลอดเหล้าเต็มพื้นที่  จากงานศพปลอดเหล้าขยายเป็นงานบุญประเพณีปลอดเหล้า และเน้นการบังคับใช้กฎหมาย ห้ามดื่มห้ามขายในเขตสถานที่ต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้เกิดเป็นชมรมคนรักสุขภาพเลิกเหล้าตลอดชีวิต อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะได้นำไปขยายผลเพื่อให้เกิดชมรมคนรักสุขภาพเลิกเหล้าตลอดชีวิตในพื้นที่ต่างๆ ให้เพิ่มมากขึ้น

สำหรับบรรยากาศเวทีเสวนาเรื่อง จากงานศพปลอดเหล้า..ก้าวสู่ชุมชนคนเลิกเหล้าตลอดชีวิต” นั้น ประชาชนที่มาร่วมงานกว่า 100 คน ได้ยื่นมือลงมติสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์ ทำให้ อบต.โนนทอง จะเร่งประกาศเป็นนโยบายสาธารณะในเร็วๆ นี้

สามารถสอบถามรายละเอียดการจัดกิจกรรมชมรมคนเลิกเหล้าตลอดชีวิต ได้ที่ นายพรหมา อินทร์สา ประธานชมรมฯ  โทรศัพท์ 08-7223-7884

               

 

ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

Shares:
QR Code :
QR Code