‘อบต.ป่าสัก’ คว้า ‘สุดยอด’ ชุมชนท้องถิ่น

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ภาพประกอบจาก สสส.


'อบต.ป่าสัก' คว้า 'สุดยอด' ชุมชนท้องถิ่น thaihealth


อบต.ป่าสัก คว้า 'สุดยอด' ชุมชนท้องถิ่น


นายบุญส่ง เขียวใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันก่อน ว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ อบต.ป่าสัก เป็นสุดยอดชุมชนท้องถิ่น (Top Local Community) เมื่อเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา สืบเนื่องจาก อบต.ป่าสัก ได้เข้าร่วมโครงการของ สสส. เพื่อเป็นแม่ข่ายในการสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยทาง สสส. ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้แก่ อบต.ป่าสัก จำนวน 16 ล้านบาท นำมาใช้ขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายท้องถิ่นน่าอยู่ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ อ.เชียงคำ และ อ.ภูซาง เข้าร่วมด้วย


นายก อบต.ป่าสัก กล่าวต่อว่า การสร้างท้องถิ่นน่าอยู่ สิ่งสำคัญคือ การค้นหาทุนทางสังคม ทุนท้องถิ่นที่มีอยู่ในพื้นที่ เช่น วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ท้องถิ่นที่เป็นคลังปัญญาชุมชน ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่จะสามารถนำออกมาใช้อย่างมีศักยภาพ เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้น่าอยู่ เช่น อาหาร เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ที่พักแบบธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยมีหลักการที่นำมาประกอบการพัฒนาท้องถิ่นน่าอยู่ นำไปสู่ท้องถิ่นเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง เนื่องจากทำให้ท้องถิ่นเป็นพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว สร้างรายได้เข้าชุมชน

Shares:
QR Code :
QR Code