อบต.ค้อใต้ร่วมกับงดเหล้าสกลนคร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชน

อบต.ค้อใต้ร่วมกับงดเหล้าสกลนคร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชน กลุ่มเสี่ยงต่อการเสพยาเสพติด ประจำปี 2555

นายสุรพล  สายคำภา ประชาคมงดเหล้าจังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลค้อใต้ ได้ดำเนินโครงการค่ายเยาวชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อการเสพยาเสพติด ประจำปี 2555  ซึ่งทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสกลนครได้ร่วมมือจัดขึ้น พร้อมทั้งจัดกระบวนการการเรียนรู้ตลอดการดำเนินโครงการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ทั้งนี้การดำเนินโครงการได้เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ วัดฐิติธรรมมาราม (วัดป่าเหวลึก) อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมีนายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอสว่าง แดนดิน เป็นประธานในพิธีเปิด และมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน

และในเช้าวันที่ 24สิงหาคม 2555 นายสุขุม สิงห์เสนา นายกองค์การบริการส่วนตำบล ค้อใต้ ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมพร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาทเยาวชน ว่าผู้ใหญ่ทุกคนอยากเห็นเยาวชนทั้งหลายเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติ ฝากความหวังของบ้านเมืองไว้กับอนาคตของเยาวชนทุกคน ขอให้เยาวชนทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดนั้นก็คือ การศึกษาเล่าเรียน และปฏิบัติตนเป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่ และจะต้องเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนๆ เยาวชนคนอื่นๆเยาวชนทั้งหลายจะต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสุรา บุหรี่ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยาเสพติดชนิดอื่นๆ และหมั่นดูแลรักษาสุขภาพของตนเองทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิตเพื่อเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติบ้านเมืองเราต่อไป

 

 

 

ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน  โดย ศุภฤกษ์  ต่อพันธุ์
Shares:
QR Code :
QR Code