อนุฯหวัด 2009 จับมือเครือข่ายแท็กซี่ เปิดตัวโครงการ “แท็กซี่ไทยปลอดภัย รวมพลังสู้หวัด 2009”

 

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 52  คณะอนุกรรมการสนับสนุนป้องกัน ควบคุม และการแก้ปัญหาการแพร่ระบาด ของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับ เครือข่ายแท็กซี่ไทยปลอดภัยใสสะอาด องค์การเภสัชกรรม(อภ.) และกระทรวงสาธารณสุข เปิดตัวโครงการ แท็กซี่ไทยปลอดภัย รวมพลังสู้หวัด 2009  โดยมีพนักงานขับแท็กซี่เข้าร่วมกว่า 225 คน พร้อมแจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ

 

อนุฯหวัด 2009 จับมือเครือข่ายแท็กซี่ เปิดตัวโครงการ “แท็กซี่ไทยปลอดภัย รวมพลังสู้หวัด 2009” 

 อนุฯหวัด 2009 จับมือเครือข่ายแท็กซี่ เปิดตัวโครงการ “แท็กซี่ไทยปลอดภัย รวมพลังสู้หวัด 2009”

 อนุฯหวัด 2009 จับมือเครือข่ายแท็กซี่ เปิดตัวโครงการ “แท็กซี่ไทยปลอดภัย รวมพลังสู้หวัด 2009”

 อนุฯหวัด 2009 จับมือเครือข่ายแท็กซี่ เปิดตัวโครงการ “แท็กซี่ไทยปลอดภัย รวมพลังสู้หวัด 2009”

 อนุฯหวัด 2009 จับมือเครือข่ายแท็กซี่ เปิดตัวโครงการ “แท็กซี่ไทยปลอดภัย รวมพลังสู้หวัด 2009”

 อนุฯหวัด 2009 จับมือเครือข่ายแท็กซี่ เปิดตัวโครงการ “แท็กซี่ไทยปลอดภัย รวมพลังสู้หวัด 2009”

 อนุฯหวัด 2009 จับมือเครือข่ายแท็กซี่ เปิดตัวโครงการ “แท็กซี่ไทยปลอดภัย รวมพลังสู้หวัด 2009”

อนุฯหวัด 2009 จับมือเครือข่ายแท็กซี่ เปิดตัวโครงการ “แท็กซี่ไทยปลอดภัย รวมพลังสู้หวัด 2009”

อนุฯหวัด 2009 จับมือเครือข่ายแท็กซี่ เปิดตัวโครงการ “แท็กซี่ไทยปลอดภัย รวมพลังสู้หวัด 2009”

อนุฯหวัด 2009 จับมือเครือข่ายแท็กซี่ เปิดตัวโครงการ “แท็กซี่ไทยปลอดภัย รวมพลังสู้หวัด 2009”

อนุฯหวัด 2009 จับมือเครือข่ายแท็กซี่ เปิดตัวโครงการ “แท็กซี่ไทยปลอดภัย รวมพลังสู้หวัด 2009”

อนุฯหวัด 2009 จับมือเครือข่ายแท็กซี่ เปิดตัวโครงการ “แท็กซี่ไทยปลอดภัย รวมพลังสู้หวัด 2009”

 

 

ที่มา: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส

 

 

update: 01-09-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code