‘ห้องเรียนเรื่องผัก’ โชว์ไอเดียส่งเสริมเด็กบริโภคผัก

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


‘ห้องเรียนเรื่องผัก’ โชว์ไอเดียส่งเสริมเด็กบริโภคผัก thaihealth


รร.โนนสมบูรณ์ เปิด ‘ห้องเรียนเรื่องผัก’ โชว์ไอเดียส่งเสริมเด็กบริโภคผักตามเกณฑ์มาตรฐาน


โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ต.ห้วยสามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี จัดการเรียนการสอนเรื่องการปลูกผัก การบริโภคผักและประโยชน์ของการรับประทานผักและผลไม้ตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรอนามัยโลก คือ 400 กรัมต่อวัน แม้เรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องใหม่ มีการณรงค์อย่างแพร่หลายเกือบทุกหน่วยงาน แต่การพยายามสร้างความตระหนักในด้านสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนสนใจที่จะรับประทานผักและผลไม้ให้มากยิ่งขึ้นนั้น กลับไม่ใช่เรื่องง่าย


นางประพิศ นาจะรวย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ต.สามพาด อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ผู้ดูแลโครงการการส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียน โดยการสนับสนุนทุนจาก สสส. กล่าวว่า จากที่เราสำรวจในโรงเรียน ร้อยละ 30 ของนักเรียน 210 คนจะไม่ชอบรับประทานผัก สังเกตได้จากเวลาที่พวกเขารับประทานอาหารกลางวันถ้าวันไหนที่เราทำอาหารที่มีเมนูผักเด็กเขาจะเขี่ยผักทิ้ง จากสภาพปัญหาตรงนั้น จึงส่งผลให้เด็กมีปัญหาในเรื่องของน้ำหนักต่ำเกณฑ์ อ้วน น้ำหนักไม่ได้มาตรฐาน


การประยุกต์เรื่องผัก มาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน โดยใช้กิจกรรมในห้องเรียน เช่น การวาดภาพ การทำป๊อปอัพบอกเล่าเรื่องราวของผัก ทำให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีนักเรียนกว่า 23 คน นักเรียนทุกคนสนุกกับการวาดภาพผักและผลไม้ที่ตนเองชื่นชอบด้วยสีไม้ที่มีสีสันฉูดฉาดอย่างขะมักเขม้น ขณะเดียวกัน ครูผู้สอนก็คอยบรรยายประโยชน์ของการรับประทานผักผลไม้ประกอบเพื่อให้นักเรียนซึมซับข้อมูลความรู้ไปพร้อมๆ กัน


ในห้องเรียนเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน แต่ด้านหลังของโรงเรียน มีแปลงผักมากถึง 23 แปลง ผักที่ปลูกก็จะเป็นผักที่นิยมรับประทานกันทั่วไป เช่น ต้นหอมผักชี พริก สลัด ซึ่งในแต่ละแปลง นักเรียน 1 คน ต้องดูแลแปลงของตนเองและของเพื่อนๆ ตั้งแต่การเตรียมดิน ปลูก จนถึงการดูแล รดน้ำ พรวนดิน และเก็บผลผลิต


‘ห้องเรียนเรื่องผัก’ โชว์ไอเดียส่งเสริมเด็กบริโภคผัก thaihealth


นางประพิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผลผลิต ผักที่เราได้ส่วนหนึ่งเราจะแบ่งให้นักเรียนได้นำผักเหล่านั้นกลับบ้าน เพื่อให้เขาได้นำไปบริโภคในครอบครัวของนักเรียนเอง และอีกส่วนหนึ่งเราจะนำมาประกอบอาหารกลางวัน ซึ่งนำไปปรับทำเมนูที่รับประทานง่ายขึ้นก็คือ เมนูสลัด ซึ่งนักเรียนจะชื่นชอบเป็นพิเศษ”


การเปิดห้องเรียนเรื่องผัก ทำให้เด็กๆ เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงการบริโภคผักผลไม้ในสัดส่วนที่เหมาะสม นำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เด็กๆ ในโรงเรียนชอบกินผักมากขึ้น และยังเกิดนวัตกรรมสื่อสารการเรียนการสอนเรื่องผักผลไม้ คือป๊อปอัพเล่าเรื่องราวของผัก ที่นักเรียนช่วยกันจัดทำขึ้นมา มากกว่า 200 ผลงาน รวมทั้งเกิดเมนูของโรงเรียน “เมี่ยงคำ” เป็นอาหารที่เชิญชวนให้คนกินผักประเภทสมุนไพรได้เป็นอย่างดี


ด้าน นายปัญญาพิพัฒษ์ บำรุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กล่าวว่า “นักเรียนของเราส่วนใหญ่เป็นนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษาผู้ปกครองมีฐานะยากจน นี่คือหนึ่งเหตุผลที่ทำให้มีแนวคิดที่จะจัดทำศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงขึ้นเพื่อต่อยอดการปลูกผัก และเป็นแหล่งองค์ความรู้เป็นแหล่งอาหารให้แก่นักเรียน”


ข้อมูลผลสำรวจการกินผักผลไม้ของเด็กไทยแต่ละช่วงวัยจากสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย (สสท.) บอกว่าเด็กส่วนใหญ่ยังกินผักผลไม้ไม่เพียงพอในกลุ่มเด็กอายุ 6-14ปี พบว่า มีเพียงร้อยละ 6.8 หรือ 3 แสนคนเท่านั้น ที่ทานผักผลไม้ได้ตามเกณฑ์ การเปิดห้องเรียนเรื่องผัก ผ่านงานศิลปะควบคู่กับการจัดทำแปลงเกษตรของโรงเรียน เป็นโมเดลหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างพื้นที่อาหาร ปลูกผักเพื่อเป็นอาหารในโรงเรียนแล้ว ยังมีกระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี

Shares:
QR Code :
QR Code