ห่วง เบาหวาน 4.8 ล้านคน เสี่ยงสูง หากติดเชื้อโควิด-19

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


ห่วง เบาหวาน 4.8 ล้านคน เสี่ยงรุนแรงกว่า หากติดเชื้อโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีถึง 4.8 ล้านคน ซึ่งกำลังเป็นกลุ่มเสี่ยง ที่มีแนวโน้มหากติดเชื้อโควิด-19 แล้วจะ มีอาการรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่น


จากข้อมูลสถิติผู้เสียชีวิตด้วยเชื้อ โควิด-19 ยังย้ำชัดว่า กลุ่มผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มักเป็นผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือมี โรคประจำตัว โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs อย่างเช่น  เบาหวานและภาวะอ้วน


ข้อมูลดังกล่าวนี้ เสริมโดย นพ.เพชร รอดอารีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเลขาธิการสมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โดยส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ที่ติดเชื้อจะมีอาการเหมือนไข้หวัดทั่วไป หรืออาจไม่มีอาการเลย อาจไม่จำเป็นที่ต้องไปรับการรักษาที่ โรงพยาบาล แต่มีเพียงร้อยละ 15  อาจมีอาการรุนแรง และร้อยละ 5 ที่มีอาการรุนแรงมากซึ่งควรไปพบแพทย์


โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่หากติดเชื้อจะ มีอาการรุนแรงมาก ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ที่มีโรคร่วม เช่น เบาหวาน  ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมาจากวิถีชีวิตแบบเนือยนิ่ง รับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ


"ผู้เป็นเบาหวานที่มีการติดเชื้อ การคุมระดับน้ำตาลในเลือดจะผันผวนและควบคุมได้ยาก มีภูมิคุ้มกันที่ต่ำลง ส่งผลทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้น และเชื้อจะเจริญเติบโตได้ดีในภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูง"


พร้อมกล่าวว่าโควิด-19 ก่อให้เกิดการติดเชื้อบริเวณทางเดินหายใจ ซึ่งสามารถติดต่อผ่านทางละอองอากาศจากการพูด การไอ หรือจาม ติดต่อผ่านทางการสัมผัส ดังนั้นควรป้องกันด้วยการล้างมือและ งดการเข้าในพื้นที่ที่มีผู้คนแออัด


สำหรับวิธีปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วย เบาหวาน นพ.เพชรแนะนำว่า 1.เตรียมตัว ให้พร้อมหากรู้สึกไม่สบาย 2.ติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหากจำเป็น 3.ตั้งใจควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีขึ้น 4.หากมีอาการไข้สูง ไอ จาม หรือหายใจลำบากมีเสมหะ ควรได้รับการรักษาอย่างทันที 5.การติดเชื้อทุกชนิดสามารถเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด และทำให้ร่างกายขาดน้ำ จึงควรดื่มน้ำอย่างเพียงพอ 6.เช็คความเพียงพอของยารักษาเบาหวาน 7.สำรองอาหารโดยเฉพาะประเภทน้ำตาลอย่างเพียงพอ สำหรับการแก้ไขภาวะน้ำตาลต่ำได้ทันท่วงที 8.ควรมีผู้ที่สามารถไว้วางใจและมั่นใจว่าจะช่วยเหลือได้" ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. กล่าว


นอกจากนี้ ผู้เป็นเบาหวาน ควรระมัดระวัง การหลีกเลี่ยงการติดเชื้อเป็น สิ่งสำคัญ 


1.ล้างมือสม่ำเสมอ


2.หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า ควรล้างมือ และทำให้มือแห้งสะอาดก่อนสัมผัสใบหน้า


3.ทำความสะอาดวัตถุหรือบริเวณที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆ


4.เวลาไอหรือจาม ควรนำ ต้นแขนหรือข้อพับแขนมาปิดบริเวณปากและจมูก ไม่ควรใช้มือปิดเนื่องจากมืออาจไปสัมผัสวัตถุสิ่งของอื่นต่อ เพิ่มความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ


5.หลีกเลี่ยงการติดต่อกับ ผู้ป่วยที่มีอาการเสี่ยง


6.คอยแนะนำหรือ พูดคุยกับคนในครอบครัวถึงการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ เช่น ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถโดยสารที่แออัด  หลีกเลี่ยงการไปเที่ยว หรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีผู้คนชุมนุมกันจำนวนมาก  


7.ถ้ามีอาการหรือสงสัยจะป่วย โปรดพักผ่อน อยู่บ้าน และโทรศัพท์เพื่อขอคำแนะนำได้ที่ กรมควบคุมโรค หมายเลขโทรศัพท์ 1422 หรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์ 1669 และ


8.หากมีอาการหนัก ควรโทรศัพท์เพื่อขอคำแนะนำวิธีการไปพบแพทย์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1422 หรือ 1669


สามารถติดตามข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมได้ทาง เฟซบุ๊คแฟนเพจ facebook.com/thaimoph/ ทวิตเตอร์ และแอปพลิเคชัน Tik Tok "ไทยรู้สู้โควิด"

Shares:
QR Code :
QR Code