ห่วงไอคิว-อีคิวเด็กแรกเกิด-5ปี

ห่วงไอคิว-อีคิวเด็กแรกเกิด-5ปี thaihealth


แฟ้มภาพ


สสส.ห่วงไอคิว-อีคิวเด็กแรกเกิด-5ปี เป็นช่วงเวลาทองที่พัฒนาการมนุษย์ถูกสร้างและพัฒนาอย่างรวดเร็ว


เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุม "สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย: ปฐมวัย…คุณภาพที่สร้างได้" โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ครู อาจารย์ นักการศึกษา ผู้ปกครองกว่า 1,500 คน


ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส.กล่าวว่า ตั้งแต่แรกเกิด-5 ปี ถือเป็นช่วงเวลาทองที่พัฒนาการมนุษย์ถูกสร้างและพัฒนาอย่างรวดเร็ว หากพลาดในช่วงนี้ไปจะไม่สามารถเรียกกลับคืนมาและส่งผลกระทบ ต่อคุณภาพของชีวิตที่เหลือ การลงทุนในช่วงแรกเกิด-5 ปีจะได้รับผลตอบแทนสูงสุดเมื่อเทียบกับช่วงวัยอื่นและจะได้ผลตอบแทนคืนกลับมาอีก 7 เท่า จากการมีทักษะที่ดีขึ้น ผลการเรียนที่ดีขึ้น รายได้ที่สูงขึ้น การเจ็บป่วยที่ลดลง ค่าใช้จ่ายด้านสังคมสงเคราะห์ และอาชญากรรมลดลง


"ขณะนี้สถานการณ์คุณภาพเด็กปฐมวัยของไทยมีแนวโน้มลดลงในทุกด้าน จากการสำรวจของกรมอนามัย ปี 2557 เด็กมีพัฒนาการไม่สมวัยถึงร้อยละ 27.5 ด้านผลการสำรวจสถานการณ์ความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว) ลดลงจากเฉลี่ย 45.12 จุด ในปี 2554 เหลือ 44.21 จุด ในปี 2557 ส่วนสติปัญญา (ไอคิว) ลดลงจากเฉลี่ย 98.59 จุด ในปี 2554 เหลือ 93.1 จุด ในปี 2557 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่อาศัยอยู่นอกเขตเมืองมีไอคิวเฉลี่ย 89.18 จุด ขณะที่เด็กในเขตเมืองมีไอคิวเฉลี่ย 100.33 จุด แสดงให้เห็นถึงช่องว่างในการรับบริการและการดูแลเด็กปฐมวัยระหว่างเด็กเขตเมืองและเขตชนบท สสส.จะเข้าไปเชื่อมโยงการทำงานที่เป็นช่องว่างและรอยต่อเหล่านี้ ในลักษณะสนับสนุนงานวิชาการ ริเริ่มโครงการนำร่อง รวมทั้งทำให้งานเหล่านี้ลงสู่พื้นที่ปฏิบัติการจริง" ผู้จัดการ สสส.กล่าว


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ