ห่วงโรคระบาดช่วงน้ำท่วม แนะอย่าทิ้งขยะลงน้ำ

ที่มา : เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์

แฟ้มภาพ

                ในช่วงน้ำท่วมต้องเน้นเรื่องการรักษาสุขอนามัย ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลและขยะลงน้ำ เพราะจะเกิดโรคระบาดจากน้ำท่วมได้ โดยให้เก็บถุงขยะเอาไว้รอเทศบาลมารับไปกำจัด

                นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย ให้สัมภาษณ์ถึงสุขอนามัยในพื้นที่น้ำท่วมขังว่า ช่วงน้ำท่วมในทุกปี กรมอนามัยจะมีมาตรการข้อปฏิบัติในเชิงวิชาการออกมาแนะนำประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เช่น การคัดแยกขยะ กำจัดสิ่งปฏิกูล กรณีน้ำเสียก็จะมีมาตรฐานการเติม EM Ball ที่เป็นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียว่าปริมาณน้ำขนาดไหนจะต้องใส่กี่ลูก เป็นต้น ขณะที่ พ.ร.บ.การสาธารณสุข และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ ก็จะช่วยควบคุมสถานการณ์โรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม คำแนะนำของประชาชนในการขับถ่ายที่ไม่สามารถเข้าห้องส้วมได้ ให้หาภาชนะรองรับ เช่น นำเก้าอี้มาเจาะรูแล้วนำถุงขยะมารองรับสิ่งปฏิกูลคล้ายเป็นส้วมเคลื่อนที่แล้วมัดถุงให้มิดชิด เช่นเดียวกับเศษอาหารที่กินแล้วก็ต้องมัดถุงขยะให้มิดชิด

                “สิ่งปฏิกูลและขยะเหล่านี้อย่าโยนทิ้งลงน้ำ เพราะจะเกิดโรคระบาดจากน้ำท่วมได้ โดยให้เก็บถุงขยะเอาไว้รอเทศบาลมารับไปกำจัด ซึ่งอาจจะไม่ได้มาเก็บทุกวันตามปกติเนื่องจากน้ำท่วม อาจจะล่าช้ากว่าปกติไปบ้าง ต้องขอความร่วมมือประชาชนในการรับผิดชอบ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อทางเดินอาหาร ซึ่งบางอย่างติดต่อมาที่ระบบทางเดินหายใจได้ หรือโรคติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย โรคพยาธิ โรคท้องร่วง และย้ำว่าอย่ากินอาหารดิบๆ ซึ่งอาจติดเชื้อนำมาสู่โรคต่างๆ ได้” นพ.เอกชัย กล่าว

                เมื่อถามถึงกรณีประชาชนลงเล่นน้ำท่วมเพื่อทำคอนเทนต์ลงในโซเชียล โดยเฉพาะเด็กๆ ว่าน้ำมาถึงพื้นที่แล้ว นพ.เอกชัย กล่าวว่า ต้องเน้นย้ำผู้ปกครอง ประชาชนให้ดูแลลูกหลานว่าการทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจเกิดอันตรายจากสิ่งที่มาจากน้ำที่เรามองไม่เห็นได้ เช่น เชื้อโรค สัตว์เลื้อยคลาน อุบัติเหตุไฟช็อต การจมน้ำ หรือโรคง่ายๆ ที่เกิดขึ้นแน่คือ โรคผิวหนัง โรคเชื้อรา

                “กรณีเด็กที่ไม่รู้เรื่องผู้ปกครองต้องดูแล ให้คำแนะนำ ส่วนคนที่โต รู้เรื่องแล้ว หรืออินฟลูเอนเซอร์ ไม่ควรไปทำแบบนี้ ขอให้มีความรับผิดชอบ เพราะจะเกิดกระแสทำให้เด็ก เยาวชนคิดว่าเป็นสิ่งดีงาม เมื่อทำตามอาจเกิดอันตรายได้ แนะนำให้ทุกคนร่วมกันดูแลลูกหลานของท่านในช่วงน้ำท่วม” นพ.เอกชัย กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code