ห่วงโฆษณาขายน้ำยาฆ่าเชื้อทางออนไลน์

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข


ห่วงโฆษณาขายน้ำยาฆ่าเชื้อทางออนไลน์ thaihealth


แฟ้มภาพ


ช่วงโควิด-19 หลายคนซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาด เพื่อใช้เช็ดพื้นหรือสิ่งของต่าง ๆ ภายในบ้าน ทาง อย. แนะวิธีสังเกตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน จะต้องมีเลขทะเบียนวัตถุอันตรายในกรอบเครื่องหมาย อย. วอส. บนฉลาก หลังพบการโฆษณาแอบอ้างขายทางออนไลน์


เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคทางสื่อออนไลน์ โดยแสดงเลขสารบบอาหารหรือเลขทะเบียนวัตถุอันตรายอื่น เช่น วัตถุอันตรายทางการเกษตร ปศุสัตว์ เป็นต้น ดังนั้น อย. จึงขอย้ำว่า ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่ใช้บนพื้นผิว ฝาผนัง วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จัดเป็นวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนและทางสาธารณสุข อยู่ในการกำกับดูแลของ อย. ซึ่งจะต้องผ่านการประเมินประสิทธิภาพและประเมินความปลอดภัยว่าสามารถใช้ในบ้านเรือนได้ และต้องแสดงเลขทะเบียนวัตถุอันตรายในกรอบเครื่องหมาย อย. วอส. บนฉลาก


จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังในการนำผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายอื่น มาใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ แม้จะเป็นสารตัวเดียวกัน แต่เมื่อยังไม่ได้ผ่านการประเมินจาก อย. ก็ไม่อาจรับรองได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อบนพื้นผิววัสดุตามที่ระบุบนฉลากจริง หรืออาจทำให้พื้นผิวหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในบ้านเรือนเสียหายได้


นอกจากนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่ซื้อมามีประสิทธิภาพจริง นอกจากสังเกตเลขทะเบียนวัตถุอันตรายในกรอบเครื่องหมาย อย. บนฉลากผลิตภัณฑ์แล้ว ขอให้สังเกตเพิ่มอีก 2 จุดสำคัญก่อนซื้อ ได้แก่ 1. มีข้อความระบุว่าสามารถ “ฆ่าเชื้อโรค” “ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย” หรือ “ฆ่าเชื้อไวรัส” 2. มีสารสำคัญที่เป็นสารฆ่าเชื้อโรค เช่น เอทิลแอลกอฮอล์, โซเดียมไฮโปคลอไรต์, ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์, คลอโรไซลีนอล, อัลคิลไดเมทิลเบนซิล, แอมโมเนียมคลอไรด์ (เบนซัลโคเนียมคลอไรด์), ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เป็นต้น


ทั้งนี้ สารแต่ละชนิดจะมีประสิทธิภาพต่อชนิดของเชื้อโรคแตกต่างกันไป โดยสามารถตรวจสอบการได้รับอนุญาตและสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคได้ที่เว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบผลิตภัณฑ์”


รองเลขาธิการ อย. กล่าวต่อไปว่า เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน ควรใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อให้ถูกประเภท หากนำมาใช้ในบ้านเรือนต้องสังเกตเลข อย. วอส. เท่านั้น ก่อนใช้ควรอ่านฉลากให้ละเอียด และปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอัตราส่วนการผสมและระยะเวลาที่ให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสพื้นผิว


หลังใช้งานควรล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทุกครั้ง หากมีความจำเป็นต้องถ่ายผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคลงในขวดหรือภาชนะบรรจุอื่น ต้องติดฉลากให้ชัดเจน และเก็บในที่มิดชิด รวมทั้งไม่วางผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารไวไฟ เช่น แอลกอฮอล์ไว้ใกล้กับแหล่งที่ให้เปลวไฟหรือความร้อนเด็ดขาด

Shares:
QR Code :
QR Code