ห่วงแชร์ข่าวปลอม หายารักษาโควิดเอง

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า


ห่วงแชร์ข่าวปลอม หายารักษาโควิดเอง thaihealth


แฟ้มภาพ


สถานการณ์ของโควิด-19 ในหลายพื้นที่ยังคงน่าเป็นห่วง อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องช่วยกันเฝ้าระวังอีกอย่างในช่วงนี้ คือข่าวปลอม หรือ Fake News การโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ โดยเฉพาะยารักษาโควิด-19 ซึ่งหากใครหลงเชื่อ ก็อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ถึงขั้นเสียชีวิตได้


พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือนกรณีการแชร์ข้อมูลข่าวปลอมในหัวข้อยา 6 ชนิด ที่เตรียมไว้ใช้รักษาโควิด-19 ด้วยตนเองที่บ้าน โดยทางรัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีนโยบายในการสร้างการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนหรือข่าวปลอม (Fake News) จากผู้ไม่หวังดีที่โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์


ซึ่งได้มีการตรวจพบข่าวปลอม (Fake News) กรณียา 6 ชนิด ที่เตรียมไว้ใช้รักษาโควิด-19 ด้วยตนเองที่บ้านนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ได้ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แล้ว ยืนยันว่ากรณีดังกล่าวนั้น เป็นข่าวปลอม (Fake News) เนื่องจากในการจ่ายยาให้ผู้ป่วยโควิด-19 ต้องได้รับการประเมินจากแพทย์เป็นรายบุคคล เพราะหากเลือกรับประทานยาเอง อาจทำให้เกิดอันตราย จากภาวะแทรกซ้อนของยาได้


ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่งต่อ หรือแชร์ข้อมูล จนกว่าจะตรวจสอบความถูกต้องให้ชัดเจนเสียก่อน เพื่อมิให้เกิดความสับสนและตื่นตระหนกในสังคม และเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพ เพราะในปัจจุบันนี้มีข่าวปลอมในลักษณะนี้เกิดขึ้นทุกวัน การกระทำของผู้ที่ผลิตข่าวปลอมและผู้ที่เผยแพร่ เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (2), (5) มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ผลิตข่าวปลอม และผู้ที่เผยแพร่ทุกรายอย่างเด็ดขาดจริงจังและต่อเนื่องต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code