ห่วงเรียนผ่านออนไลน์ ต้องใช้สายตานาน

ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์


ห่วงเรียนผ่านออนไลน์ ต้องใช้สายตานาน thaihealth


แฟ้มภาพ


ห่วงเรียนออนไลน์ ต้องใช้สายตาเพ่งมองดูข้อมูลหน้าจอ เป็นเวลานาน ๆ อาจมีผลให้เกิดอาการแสบตา ตาแห้ง ปวดตา กรมการแพทย์ แนะหากพบผิดปกติควรพบแพทย์


นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ทำให้รูปแบบการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาต้องมีการปรับเปลี่ยน ตั้งแต่การเลื่อนเปิดเทอมออกไป และเรียนผ่านออนไลน์ ซึ่งมีความแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนมาก พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญ และการกำหนดแผนการเรียนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียน


เพราะการเรียนผ่านออนไลน์ต้องใช้เวลาอยู่กับหน้าจอเป็นเวลานาน ต้องใช้สายตาในการเพ่งมองดูข้อมูลหน้าจอ อาจมีผลให้เกิดอาการแสบตา ตาแห้ง ปวดตา ซึ่งอาการดังกล่าวจะเกิดขึ้นชั่วคราว เมื่อพักตาอาจช่วยบรรเทาอาการ แต่หากเกิดอาการผิดปกติทางตา ควรพบจักษุแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย และรับคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ