ห่วงเด็กไทยติดพนันตั้งแต่ประถม

เด็กไทยน่าเป็นห่วงติดการพนันตั้งแต่ประถมขณะที่นิสิตนักศึกษามองการพนันไม่ใช่เรื่องน่าตกใจ เหตุทุกคนเคยเล่นตั้งแต่เด็ก แนะผู้ปกครองดูแลบุตร-หลานเล่นสื่อออนไลน์

ปัจจุบันการพนันถูกมองโดยเยาวชนไทยว่าเป็นกิจกรรมยามว่างที่ให้ความบันเทิงและลดความตึงเครียดจากการเรียน รูปแบบและประเภทของการพนันได้พัฒนาจนมีความหลากหลายเพื่อให้เข้าถึงง่าย  โดยเฉพาะในกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่พบกว่ามีสถิติและทัศนคติเชิงบอกต่อการเล่นพนันมากขึ้นเรื่อยๆ  จากสถานการณ์ดังกล่าว 

เครือข่ายอาจารย์สื่อสารมวลชนเพื่อขับเคลื่อนสังคมลดปัญหาการพนัน จึงร่วมกับ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์  จัดประชุมวิชาการ “การสื่อสารเพื่อต้านภัยพนันในสถาบันอุดมศึกษา”  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล  อธิการบดี  เป็นประธานเปิดงาน

เมื่อวันที่ 17 กันยายน ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์  อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  หนึ่งในเครือข่ายอาจารย์สื่อสารมวลชนเพื่อขับเคลื่อนสังคมลดปัญหาการพนันเปิดเผยผลวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติ และพฤติกรรมการเล่นการพนันของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ” พบว่า  นิสิตนักศึกษามีประสบการณ์เล่นการพนันกว่าร้อยละ 66.7 เล่นไพ่มากที่สุด รองลงมาคือ ลอตเตอรี่ และหวยใต้ดิน  โดยเพศชายเคยมีประสบการณ์เล่นการพนันถึงร้อยละ 76.5  รองลงมาคือ  เพศทางเลือก ร้อยละ 67.6  ส่วนเพศหญิง ร้อยละ 58.2

นอกจากนี้  ยังพบว่า  เด็กเริ่มเล่นพนันครั้งแรกตั้งแต่ประถมศึกษาร้อยละ 24.3  มัธยมศึกษาตอนต้น  ร้อยละ 28.1  และมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 28.4  แต่ที่น่าตกใจ คือ ไม่ว่านักศึกษาจะอาศัยอยู่คนเดียวอยู่กับเพื่อน คนรัก ครอบครัวก็เล่นการพนันบ่อยเช่นกัน  จึงแสดงว่า  การพนันไม่ใช่เรื่องแปลใหม่สำหรับนิสิตนักศึกษา  เพราะเคยเล่นมาตั้งแต่สมัยเรียนชั้นประถมศึกษา

ดร.บุปผา กล่าวทิ้งท้ายว่า  ในยุคที่การพนันพัฒนารูปแบบและปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นให้ทันสมัยเพื่อโอกาสในการเข้าถึง  สิ่งที่อยากฝากบอกกับผู้ปกครอง คือ ปัจจุบันการพนันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนิสิตศึกษา ดังนั้น ผู้ปกครองควรใส่ใจ และคอยสังเกตพฤติกรรมของลูกหลานโดยเฉพาะเวลาเล่นสื่อออนไลน์ อย่างเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก  ซึ่งผู้ปกครองควรหากิจกรรมทำร่วมกัน เพื่อไม่ให้เด็กใช้การพนันเป็นเครื่องฆ่าเวลา

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ